Zvládanie traumy v Tanzánii

Zvládanie traumy v Tanzánii

Tanzánia je krajina s množstvom utečencov. Mnohí zažili vo svojej domovine strašné veci. Odborníkov, ktorí by mohli pomôcť zvládnuť takéto traumatické zážitky, je málo. O to väčší je význam laických pomocníkov, ale musia byť vyškolení.

Lektorský tím inštitútu Trauma Healing Institute

 

V októbri 2022 sa stretlo 38 žien a mužov z celej Tanzánie, medzi nimi 18 pastorov z utečeneckých táborov, aby sa spoločne učili, ako sprevádzať traumatizovaných ľudí užitočným spôsobom. Bol to mimoriadny a veľmi požehnaný čas!

 

Porozumieť, čo je to trauma

Dôležité bolo najskôr porozumieť, že trauma síce v porovnaní s fyzickým zranením nie je navonok vidno, ale rovnako spôsobuje bolesť a potrebuje ošetrenie. Príčinou traumy môžu byť napríklad strata príbuzných v dôsledku násilných udalostí (vojna), znásilnenie, rozpad rodiny alebo jednoducho nehoda.

 

A čo ja?

Najdôležitejšie je, aby traumatizovaní ľudia mali možnosť vyjadriť svoju bolesť. Je potrebný priestor pre plač a vyžalovanie sa. Vyžaduje sa aktívne načúvanie a súcit. U jedného z účastníkov to vyvolalo otázku: „My pastori počúvame všetky možné problémy ľudí okolo nás. Ale kam máme zájsť, ak my sami máme ťažkosti?“ Aby sme našli odpoveď, čítali sme rôzne biblické miesta, ktoré ukazovali, ako biblické postavy – vrátane samotného Ježiša – zaobchádzajú s duševnou bolesťou. Neskôr bol každý účastník pozvaný, aby napísal svoj vlastný žalm náreku. Pri tom vznikli dojímavé svedectvá ľudí, ktorí zažili veľa ťažkého, v ich životoch je veľa trápenia – a napriek tomu sú pripravení pomáhať iným.

 

Veľká otvorenosť

Atmosféra v pestro zmiešanej skupine žien a mužov, pastorov a laikov, mladých a starých, sa vyznačovala veľkou otvorenosťou. Mnohí rozprávali o vlastných skúsenostiach. Pri tom dominovala téma nesprávneho učenia a zaobchádzania s traumami v cirkevných zboroch, čo je v dôsledku chýbajúcich odborných znalostí, žiaľ, rozšírené.

Po rituáli, pri ktorom každý symbolicky priniesol svoju bolesť ku krížu, jeden z účastníkov povedal: „Bol som kedysi moslim, prečítal som Korán od A po Z, ale vy kresťania máte niečo, čo som nikde inde nenašiel. Vďaka tomuto kurzu sa cítim veľmi požehnaný! Bol som chorý, môžete sa spýtať môjho pastora, ale teraz sa cítim zdravý. Ktokoľvek tento program na zvládanie traumy (Trauma-Healing-Programm) naštartoval – nech ho Boh žehná!“

 

Rozhovor s účastníkom kurzu

Čo si sa na seminári naučil o traume?
Teraz viem, ako môžem traumatický stav u človeka rozpoznať a ponúknuť mu moju pomoc: Tým, že mu budem načúvať, ukážem mu osobný záujem a dám mu najavo, že som pripravený byť mu oporou. Zdôrazním aj dôležitosť odpustenia, ktoré pomáha vnútorne sa oslobodiť, a poukážem na toho, ktorý to názorne žil – na Krista.

Ako si prežíval týždeň na tomto kurze?
Nikdy naň nezabudnem, pretože mi otvoril nový pohľad na niečo, čo môže postretnúť každého.

Čo si sa naučil celkom osobne?
S vedomosťami z kurzu sa teraz cítim byť schopný, pomáhať ľuďom s prekonávaním ich traumy bez toho, aby som bol preťažený a musel som hľadať podporu ďalších ľudí.

Použiješ získané vedomosti v praxi?
Celkom určite! Cítil by som sa vinný, ak by som tieto cenné vedomosti nevyužíval a neposúval ďalej.