Konečne nám niekto načúva!

Konečne nám niekto načúva!

Aj po viac ako roku od hrozných nepokojov v odľahlej oblasti Nono, v Etiópii, trpí mnoho ľudí následkami násilia. Skúsený tím z cirkvi Meserete Kristos pomáha pri spracovávaní duševných zranení.

Mathias Rellstab, Misia na Níle, zodpovedný za komunikáciu a médiá

 

Cirkev, ktorá ako partner Misie na Níle naštartovala mierovú prácu v oblasti Nono, pri tejto ťažkej úlohe siahla po skúsených odborníkoch. Vďaka tomu vznikol obsiahly školiaci a čiastočne aj priekopnícky materiál. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom vyrovnať sa s tým, čo sa stalo, a obnoviť narušené vzťahy. Okrem toho by mali získať schopnosť včas odhaliť nové hroziace konflikty a zmierniť ich. Len tak sa môže v regióne vytvoriť trvalý mier, ktorý je základom každého pozitívneho rozvoja.

 

Od smútku k pohľadu vpred

Mnohé rodiny z oblasti Nono stratili pri nepokojoch v novembri 2021 svojich blízkych. Tím z cirkvi Meserete Kristos zistil, že mnohí sa ešte stále nachádzajú v hlbokom smútku. Aby z toho našli východisko, ponúkajú skupinové semináre o zvládaní traumy. Hovoria tam o otázkach ako: Prečo musíme trpieť, keď nás Boh miluje? Čo sú to duševné zranenia a ako sa dajú zahojiť? Kde sa môžeme zbaviť ťaživého bremena a ako sa dá odpustiť?

 

„Vy nám rozumiete!“

Pre mnohých zúčastnených to bolo prvýkrát, kedy mohli otvorene hovoriť o ťažkých zážitkoch a svojich pocitoch. Mladý muž z dediny Kembe, ktorý pri jednom masakri stratil dieťa, jeho matku a dvoch bratov, po seminári do protokolu uviedol: „Pred vami nikto neprišiel a nespýtal sa, ako sa nám darí. Ďakujem Bohu, že ste sa podujali na takú dlhú cestu, aby ste nám načúvali. Už to samotné je pre nás veľmi cenné. Keď som chorý, idem do zdravotného strediska, opíšem svoj problém a dostanem liek. Pri tomto druhu utrpenia je to iné: nikto tunajší o tom nič nevie, ale vy nám rozumiete. Teraz môžem konečne opäť uvažovať o svojej budúcnosti a pozerať dopredu.“

 

Popis k obrázkom:

  1. Na jednotlivé semináre boli pozvaní pastori ortodoxnej cirkvi, ktorí majú ako dôveryhodné osoby u obyvateľstva rešpekt.
  2. Symbolické činy, ako odloženie bremena pri kríži a umývanie rúk, majú pri prekonávaní traumy veľký význam.
  3. Školenie laických pomocníkov pre sprevádzanie traumatizovaných.