Čo je pre nás dôležité

Vlastná iniciatíva – Holistický prístup – Spoločné snaženie – Pomoc k svojpomoci – Pomoc pre každého

Čo je pre nás dôležité

 

Vlastná iniciatíva

Podľa nás je v prvom rade potrebné, aby vôľa k zmene vychádzala z miestnych ľudí. Preto považujeme za dôležité, aby sa naši partneri a cieľové obyvateľstvo aktívne podieľali na plánovaní a presadzovaní projektov a programov do praxe.

 

Holistický prístup

Ľudí vnímame ako celistvé bytosti – ako jednotu tela, duše a ducha. Preto sa zameriavame na celostné riešenia, ktoré idú nad rámec čisto materiálnej podpory. Ponuka pastorácie a zvestovanie dobrej zvesti Biblie sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce.

 

Spoločné snaženie

Naši miestni partneri poznajú situáciu svojich obyvateľov, ich životné okolnosti aj kultúru oveľa lepšie ako my. Spoločné snahy, pri ktorých obe strany prispejú svojimi skúsenosťami a schopnosťami, umožňujú vytvárať udržateľné riešenia.

 

Pomoc k svojpomoci

Udržateľné zmeny sa dejú vtedy, keď sú ľudia schopní sami prevziať zodpovednosť za svoj stav. Tento vysoký cieľ môžeme dosiahnuť tým, že týchto ľudí podporujeme, vzdelávame a sprevádzame. Ženy a muži potrebujú získať schopnosť a priestor, aby mohli pomáhať pri definovaní a formovaní procesu rozvoja a konštruktívne pracovať na zmene existujúcich rodových rolí.

 

Pomoc pre každého

Každý jednotlivec je cenný v Božích očiach a je dôležitou časťou spoločnosti. Preto vychádzame v ústrety a pomáhame každému človeku bez ohľadu na pôvod, pohlavie, farbu pleti, náboženskú príslušnosť alebo svetonázor.