Náš tím

Čo znamená pre mňa / pre teba práca v misii?

Náš tím
riaditeľka

Marcela Sabová

Práca v misii je moja odpoveď na Božie volanie, vyjadrenie vďaky za Božiu lásku, ktorou Boh miluje celý svet a odovzdávanie toho, čo som od Boha z milosti prijala.

Predseda Správnej rady

Radomír Vařák

Chcem aspoň malým dielom prispieť k napĺňaniu misijného príkazu Pána Ježiša: Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy… až do posledných končín zeme. (Mt 28,19; Sk 1,8)

Člen Správnej rady

Emanuel Lippuner

Pre mňa je to vzácne privilégium, že môžem byť súčasťou najvyššieho a najkrajšieho poslania v živote.

Členka Správnej rady, administratíva

Olga Müller

Je to pre mňa veľká výsada, že smiem byť súčasťou Božej práce pri záchrane ľudí.

Člen Správnej rady

Jakub Šofranko

Som vďačný, že môžem byť súčasťou projektu, ktorý pomáha.