Náš tím

Čo znamená pre mňa / pre teba práca v misii?

Náš tím
riaditeľka

Daniela Mikušová

„Je to radosť, povzbudenie a nádej.“

členka Správnej rady, administratívna pracovníčka

Olga Müller

„Je to pre mňa veľká výsada, že smiem byť  súčasťou Božej práce pri záchrane ľudí.“

člen Správnej rady

Emanuel Lippuner

„Pre mňa to znamená privilégium, že môžem byť súčasťou najvyššieho a najkrajšieho poslania v živote.“

predsedníčka Správnej rady

Eva Kolesárová

„Pre mňa to znamená naplnenie Božieho očakávania odo mňa – milovať Jeho a milovať ľudí – celkom konkrétne.“