Nádej pre ľudí

pozdĺž Nílu

Krátky portrét
Misia na Níle je kresťanská organizácia poskytujúca pomoc.

Prostredníctvom rozvojovej spolupráce a sociálno-charitatívnych projektov sa snaží zlepšovať životné podmienky znevýhodnených ľudí, žijúcich v krajinách pozdĺž Nílu a tiež vzbudiť a posilniť nádej a vieru v Ježiša Krista.

Misia na Níle bola založená v roku 1900 a svoje korene má v Evanjelickej reformovanej cirkvi. Dnes pôsobí v šiestich afrických krajinách: Egypt, Sudán, Eritrea, Etiópia, DR Kongo a Tanzánia.

Svoju pomoc ponúka každému, bez ohľadu na pôvod, pohlavie, farbu pleti, náboženskú príslušnosť alebo svetonázor.

Podpora pre centrum Panzi

Milí priatelia Misie na Níle,
pozrite si krátke video o našej práci v Bukavu (Východné Kongo) a zvážte možnosť finančne podporiť tento projekt.

Peniaze budú použité na zabezpečenie trojročného vzdelávania pre 10 študentov v centre Panzi. Čítať viac…

Podporiť nás môžete cez stránku Donio.sk vo výzve: Dajme šancu a nádej znevýhodneným ľuďom v krajinách tretieho sveta


Srdečne ďakujeme za každý dar! 

Štrikovanie a predaj na Slovensku

Na dobu neurčitú sa pozastavuje zber štrikovaného oblečenia pre Afriku. Nateraz budeme brať len veľké deky pre dospelých. Otvára sa tu však aj príležitosť predávať štrikované veci na Slovensku. Čítať viac…

Úžasný výlet do Tanzánie

V júni sa uskutočnila skupinová cesta po Tanzánii. Osobité spomienky zostali na Služby Božie v masajskej dedine, rozmanitosť Božieho stvorenia v národom parku Serengeti, či návštevu vo vzdelávacom centre Burega. Čítať viac…

Deti so špeciálnymi potrebami

Deti s postihnutím sú v Egypte vnímané ako hanba, preto sú schovávané. Nedávno sme sa mohli v našej škôlke o takéto deti postarať. Aj ony túžia zažiť, že sú cenným Božím stvorením. Možno nám s tým pomôžeš práve Ty? Čítať viac…

Odoberať informačné e-maily:  prihlásiť sa

Dôležitá informácia k štrikovaniu:  zistiť viac