Nádej pre ľudí

pozdĺž Nílu

Krátky portrét
Misia na Níle je kresťanská organizácia poskytujúca pomoc.

Prostredníctvom rozvojovej spolupráce a sociálno-charitatívnych projektov sa snaží zlepšovať životné podmienky znevýhodnených ľudí, žijúcich v krajinách pozdĺž Nílu a tiež vzbudiť a posilniť nádej a vieru v Ježiša Krista.

Misia na Níle bola založená v roku 1900 a svoje korene má v Evanjelickej reformovanej cirkvi. Dnes pôsobí v šiestich afrických krajinách: Egypt, Sudán, Eritrea, Etiópia, DR Kongo a Tanzánia.

Svoju pomoc ponúka každému, bez ohľadu na pôvod, pohlavie, farbu pleti, náboženskú príslušnosť alebo svetonázor.

Konferencia Misie na Níle 2023

Milí priatelia Misie na Níle,
11. marca sa konala v Prešove Výročná konferencia Misie na Níle 2023. S mnohými z Vás sme mohli stráviť požehnaný čas. Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie opäť o rok!

Viac informácií o konferencii nájdete na našom webe: kliknite TU

Pozrite si záznam z Výročnej konferencie 2022:

1. časť (od 9.30 do 12.00 h)
https://youtu.be/IkO3YYRteNs

2. časť (od 13.00 do 15.00 h)
https://youtu.be/ddAfo5N64SU

Odoberať informačné e-maily

Milí priatelia Misie na Níle, tešíme sa, že sa nám podarilo vcelku úspešne rozbehnúť webovú stránky Misie na Níle v slovenčine. Radi by sme boli k Vám ešte bližšie, preto Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa k odberu informačných e-mailov. Čítať viac…

Dávať je krajšie ako brať!

Pre mladých, ktorí vypadnú zo školského systému napr. pre neúspešnú postupovú skúšku, nie sú v Tanzánii takmer žiadne možnosti pre ďalšie vzdelávanie. Vzdelávacie centrum Burega sa od roku 2009 zameriava práve na túto chýbajúcu perspektívu. Čítať viac…

Situácia v Sudáne k 8.5.2023

V sudánskom hlavnom meste Chartúm stále vládnu vojnové pomery. Obyvatelia Chartúmu zápasia s nedostatkom vody a potravín, nemajú prístup k lekárskej starostlivosti, ani k peniazom, čo môže viesť k humanitárnej katastrofe.
Čítať viac…