Nádej pre ľudí

pozdĺž Nílu

Krátky portrét
Misia na Níle je kresťanská organizácia poskytujúca pomoc.

Prostredníctvom rozvojovej spolupráce a sociálno-charitatívnych projektov sa snaží zlepšovať životné podmienky znevýhodnených ľudí, žijúcich v krajinách pozdĺž Nílu a tiež vzbudiť a posilniť nádej a vieru v Ježiša Krista.

Misia na Níle bola založená v roku 1900 a svoje korene má v Evanjelickej reformovanej cirkvi. Dnes pôsobí v šiestich afrických krajinách: Egypt, Sudán, Eritrea, Etiópia, DR Kongo a Tanzánia.

Svoju pomoc ponúka každému, bez ohľadu na pôvod, pohlavie, farbu pleti, náboženskú príslušnosť alebo svetonázor.

Konferencia Misie na Níle 2022

Milí priatelia Misie na Níle,
12. marca sa konala výročná Misijná konferencia Misie na Níle 2022 v Liptovskom Mikuláši. Tešíme sa zo spoločného stretnutia. 

Počas konferencie ste mohli sledovať online prenos alebo si môžete pozrieť záznam:

1. časť (od 9.30 do 12.00 h)
https://youtu.be/IkO3YYRteNs

2. časť (od 13.00 do 15.00 h)
https://youtu.be/ddAfo5N64SU

Viac informácií o konferencii nájdete na našom webe: kliknite TU

POZOR: Zmena bankového účtu!

Milí priatelia Misie na Níle,
chceme Vám dať do pozornosti, že sme zriadili NOVÉ ČÍSLO ÚČTU v Slovenskej sporiteľni. Pôvodný účet vo VUB bude od 1. septembra 2022 zrušený! Preto Vás prosíme, aby ste presmerovali svoje finančné príspevky. Ďakujeme! Čítať viac…

"Vyšportovaná" konferencia MN

Na začiatku júla sa konala konferencia Misie na Níle v Guetli, v priestoroch Švajčiarskej misie viery blízko Zurichu. Čítať viac…
V rámci konferencie sa konal aj veľmi úspešný sponzorský beh, ktorého výťažok pôjde na mierovú prácu v Afrike. Čítať viac…

Stánok Misie na Níle v Kežmarku

3. júla pripravila Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v Kežmarku Evanjelický deň 2022. Okrem slávnostných Služieb Božích v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku, mohli tu ľudia natrafiť aj na Misiu na Níle. Čítať viac…