Nádej pre ľudí

pozdĺž Nílu

Krátky portrét
Misia na Níle je kresťanská organizácia poskytujúca pomoc.

Prostredníctvom rozvojovej spolupráce a sociálno-charitatívnych projektov sa snaží zlepšovať životné podmienky znevýhodnených ľudí, žijúcich v krajinách pozdĺž Nílu a tiež vzbudiť a posilniť nádej a vieru v Ježiša Krista.

Misia na Níle bola založená v roku 1900 a svoje korene má v Evanjelickej reformovanej cirkvi. Dnes pôsobí v šiestich afrických krajinách: Egypt, Sudán, Eritrea, Etiópia, DR Kongo a Tanzánia.

Svoju pomoc ponúka každému, bez ohľadu na pôvod, pohlavie, farbu pleti, náboženskú príslušnosť alebo svetonázor.

Milí priatelia Misie na Níle, srdečne Vás pozývame na výročnú Misijnú konferenciu Misie na Níle 2021, ktorá sa z dôvodu pandemickej situácie uskutoční v online priestore. Témou je: Učiť sa – to má budúcnosť! Zároveň to je impulzom pre spustenie našej novej webovej stránky www.misiananile.sk.

Ponúkame pestrý cca 2-hodinový program:

  • krátke duchovné zamyslenie
  • pozdravy od misionárov z Afriky a z centrály vo Švajčiarsku
  • pohľad do zákulisia slovenskej pobočky MN
  • obohatenie programu, ktoré pripravili študenti z Biblickej školy v Haslibergu