125 000 vianočných balíčkov

125 000 vianočných balíčkov

Pre znevýhodnených ľudí vo východnej Európe sa tento rok v celom Švajčiarsku vyzbieralo takmer 125 000 vianočných balíčkov – neuveriteľné číslo. 113 z nich pochádza z Knonau.

 

Ľudí trpiacich núdzu nenájdete len v Afrike, ale aj vo východnej Európe. Mnohým chýba to najnutnejšie. Preto od roku 2020 podporujeme akciu „Vianočný balíček“, ktorú organizujú štyri švajčiarske humanitárne organizácie, a to sprístupnením kancelárie Misie na Níle ako zberného miesta.

 

Balíčky pre ostatných namiesto vianočných darčekov

Pred rokom sme smeli prijať 52 balíkov z Knonau a okolia. Tento rok zvonil zvonček pri dverách oveľa častejšie. Mnohí ľudia chceli priniesť balík – alebo aj niekoľko balíkov. Matteo a Ilenia z Knonau nás prekvapili dvanástimi balíkmi: Vzdali sa vlastných vianočných darčekov, aby z takto získaných peňazí potešili deti a dospelých vo východnej Európe. Skvelé!

 

Súťaž na vianočných trhoch

Kampaň zavŕšila súťaž na vianočnom trhu v Knonau. Otázka o cenu znela: Koľko balíčkov sa v Knonau vyzbieralo tento rok? Rozsah prijatých odpovedí bol široký: odhady boli od 35 až po 250. A koľko ich naozaj bolo? To sa dozviete v našom krátkom videu – výsledné číslo je 113.

Srdečne ďakujeme štedrým sponzorom, vďaka ktorým sa mohla súťaž uskutočniť:
Caro’s Stallkafi | Güetli-Laden | Blumengeschäft Kraut und Rosen | s’Depot Kaffee und Apero-Bar

 

 

Každý rok vyzbierajú štyri kresťanské humanitné organizácie (Ostmission, AVC, HMK, Licht im Osten) okolo 100 000 vianočných balíčkov s potravinami, domácimi a hygienickými potrebami, a tiež hračkami pre znevýhodnených ľudí vo východnej Európe. Viac ako 30 návesov dopraví balíčky do Bulharska, Rumunska, Srbska, Moldavska a ďalších krajín.

 

Pre nás každodenné veci, pre iných vzácnosť

Balíčky sú počas vianočných dní rozdelené potrebným rodinám, chudobným dôchodcom, deťom v školách a domovoch, a tiež ľuďom so zdravotným postihnutím. Radosť nad cennosťami ako čokoláda, sušienky, káva, ale aj základné potraviny ako cestoviny alebo cukor, je vždy obrovská!

 

Prečo spolupracujeme?

V Misii na Níle chceme pomáhať potrebným ľuďom. Centrom našej práce je Afrika, ale aj vo východnej Európe je mnoho detí a dospelých, ktorým chýba to najzákladnejšie. Akciu „Vianočný balíček“ považujeme za skvelú vec, preto ju radi podporíme tým, že v našej domácej kancelárii vytvoríme zberné miesto. Takéto zberné miesta sú po celom Švajčiarsku – a teraz aj v Knonau. Tento rok sme smeli prijať 113 vianočných balíčkov, viac ako dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku.

 

Popis k obrázkom:

  1. Michael Kümin, vedúci administratívy, v stánku Misie na Níle na Knonauskom vianočnom trhu.
  2. Koľko je tam balíkov? Ťažká otázka…
  3. Ručne vyrábané výrobky z Afriky sa tešia záujmu.
  4. Všetky balíky na jednej kope, krátko pred ich prepravou do regionálneho zberného miesta v Baar ZG.
  5. To je radosť: auto plné vianočných balíkov!