Vitajte, pán minister!

Vitajte, pán minister!

Viktor Penner, stolársky majster a dlhoročný spolupracovník vo vzdelávacom Centre Misrach, dostal príležitosť zúčastniť sa v Addis Abebe veľtrhu pre interiérový nábytok a viesť tam krátku prezentáciu.   

Odborná publikácia o dreve pre ministra hospodárstva
Cieľom bolo, predstaviť odbornú učebnicu o dreve v amharskom jazyku, ktorá sa minulý rok začala používať v Centre Misrach a v ďalších vzdelávacích centrách v Etiópii. Veľmi radi by sme získali ďalších partnerov, aby sa táto hodnotná kniha stala známou v celej krajine. Má potenciál významne zlepšiť kvalitu vzdelávania  stolárov a ďalších drevárskych odborníkov.

Počas troch dní veľtrhu bol Viktor zaneprázdnený získavaním kontaktov, rozdal viac ako 300 vizitiek záujemcom, medzi ktorými boli aj mnohí predstavitelia hospodárskej sféry a Organizácie spojených národov (OSN). Okrem toho sa predalo 50 učebníc. Mnohí sa vyjadrili pochvalne o tomto priekopníckom projekte. Vrcholom programu bola návšteva etiópskeho ministra hospodárstva: Melaku Alebel. Viktor ho smel osobne pozdraviť a odovzdať mu jednu knihu.

Sme zvedaví, aké stopy všetky tieto stretnutia zanechajú a čo z toho vyrastie. Naším veľkým želaním je, aby odborná učebnica o dreve pomohla mladým ľuďom v ich profesijnom rozvoji, a tak prispela k požehnaniu mnohých.

Vzor pre ostatných
Centrum Misrach (MC) v Addis Abebe, je vzdelávacie centrum pre ľudí s telesným postihnutím. Stanú sa tu z nich schopní a vyhľadávaní odborníci. MC chce byť vzorom aj pre ostatné vzdelávacie strediská v Etiópii a povzbudiť ich k väčšej kreativite a kvalite, pretože potenciál je tu ešte stále veľký.

Pred štyrmi rokmi Viktor Penner spolu s tímom odborníkov riešil problém chýbajúcej učebnice pre stolárov v amharčine. Vydavateľstvo Europa-Lehrmittel-Verlag z D-Haan bolo ochotné poskytnúť k tomu veľkorysú podporu, a dnes už máme knihu k dispozícii a v MC ju už používame.

Prostredníctvom Nemeckej spoločnosti pre medzinárodnú spoluprácu (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), ktorá zakúpila takmer polovicu z prvého nákladu 1000 kusov, sa táto kniha dostala aj do ďalších vzdelávacích centier v krajine. Okrem toho je kniha k dispozícii aj vo vybraných kníhkupectvách v Addis Abebe.

Prečítajte si článok Úspešné stolárstvo vďaka partnerským vzťahom v našom časopise Wasserquellen (Pramene). Viktor Penner v ňom opisuje, ako by sa s podporou softvérovej firmy z Nemecka dalo výrazne zlepšiť plánovanie zákazníckych projektov v stolárstve. Článok vo formáte pdf nájdete tu: Úspešné stolárstvo vďaka partnerstvám

Popis k obrázkom:

  1. Čulý ruch pri stánku, kde je prezentovaná učebnica o dreve v amharčine.
  2. Záujemcovia si prezerajú 600-stranové dielo.
  3. Etiópsky minister hospodárstva Melaku Alebel v rozohore s Viktorom Pennerom, ktorý koordinoval prekladateľský projekt.