Pomoc pre pľúcnych pacientov

Pomoc pre pľúcnych pacientov

Dvaja švajčiarsky špecialisti sa už niekoľko rokov zasadzujú za to, aby pacienti s ochorením pľúc v Hornom Egypte dostávali odbornú starostlivosť. Úspech je viditeľný. 

 

„Ďakujem za to, čo robíte pre Egypt“

Už niekoľko rokov cestujú pľúcni špecialisti Dr. Andreas Knoblauch a lekársky technik Fredi Zahn raz alebo dvakrát ročne do Egypta, aby podporili pľúcnych pacientov. Vďaka ich neúnavnému nasadeniu už v Hornom Egypte pomohli mnohým pacientom s dýchacími problémami. Ale nechajme ich dvoch, nech sami porozprávajú, čo zažili pri svojom nasadení v novembri 2021:

Pri našom príchode do Hurghady sa colník čudoval, keď uvidel dvoch starších mužov s desiatimi (!) dýchacími prístrojmi v batožine. S doširoka otvorenými očami hľadel na neobvyklý obsah, až kým sme mu na iPade neukázali fotky dvoch mladých mužov s Duchennovou svalovou dystrofiou, ktorých sme ošetrovali v Asuáne. Potom sa otočil na nás a povedal: „Rabuna Challik! – Boh nech vás žehná! A ďakujem za to, čo robíte pre Egypt.“ Bol to dojímavý okamih.

V priebehu rokov sa nám podarilo zhromaždiť použité, ale bezchybné zariadenia na podporu dýchania v hodnote viac ako 100 000 frankov (ca. 97 300 eur) a priniesť ich do Egypta. Tieto vo Švajčiarsku už vyradené prístroje, sú pre prijímateľov v Hornom Egypte veľkým požehnaním.

 

 Kompetentný miestny tím

Počas nášho nasadenia v nemocnici podporovanej Misiou na Níle, ktoré trvalo jeden mesiac, sme prijímali pacientov, vyučovali, robili domáce návštevy a podieľali sa na terénnom programe. Aj keď bol objem pacientov nižší ako pri predchádzajúcich návštevách, pracovnej záťaže neubudlo. Dôvodom je narastajúci počet pacientov, ktorí využívajú podporu dýchania prostredníctvom neinvazívnej ventilácie (NIV, CPAP). Tieto prístroje sú mimoriadne užitočné pre pacientov s dýchacími problémami spojenými so spánkom. Len máloktorá liečba v oblasti internej medicíny má taký veľký prínos. Obzvlášť dôležitá je podpora dýchania pre ľudí so zdravotným postihnutím. Žiaľ, v Egypte je veľký počet nediagnostikovaných prípadov, čo je až šokujúce.

Ešte pred niekoľkými rokmi bola pľúcna medicína v tejto nemocnici dostupná len v marci a novembri, keď sem prišli špecialisti zo Švajčiarska. To sa zmenilo: teraz je celoročne k dispozícii vysokokvalifikovaný tím, ktorý vedie Dr. Mina. Po jeho boku je Mariam, vysokovzdelaná a všestranne talentovaná zdravotná sestra, ktorá ťahá za nitky v malej pľúcnej klinike. Potom je tu ešte asistentka Rodjina, ktorá sa rýchlo učí, rozvíja rovnaké zručnosti a hovorí výbornou angličtinou, ktorú sa – ťažko tomu uveriť – naučila sama.

 

 Financovanie ako výzva

V súčasnosti je k dispozícii dobre organizovaný, osvedčený tím, ktorý je pripravený poskytovať v pľúcnej medicíne kvalitnú starostlivosť. Zdá sa, že náš cieľ vytvoriť udržateľnú štruktúru, sa podarilo dosiahnuť. Výzvou je však financovanie prístrojov na podporu dýchania, ktoré potrebujú mnohí pacienti. Domáce dýchacie a kyslíkové prístroje prinášajú pacientom značné zlepšenia a v mnohých prípadoch plne obnovujú dlhodobé zdravie, avšak sú drahé – jednoducho nedostupné pre väčšinu chudobných ľudí, ktorým slúžime.

V prostredí chudoby a bez zdravotného poistenia, ktoré by pokrylo náklady, je jednoducho nemožné, aby sa pacienti postarali sami o seba. Či sa to raz zmení, závisí od pokroku pri tvorbe štátneho systému zdravotného poistenia. V konečnom dôsledku je to aj úlohou nemocnice, aby slúžila ľuďom v prostredí poznačenom chudobou. Takže finančná pomoc zvonku zostane v dohľadnej budúcnosti nevyhnutná.

 

Popis k obrázkom:

  1. Zdravotná sestra Mariam nasadila Naderovi, ktorý trpí zdeformovanou chrbticou, novú dýchaciu masku.
  2. Treba sa naučiť správne inhalovať.
  3. Pacient so svalovou dystrofiou profituje z nového dýchacieho prístroja.
  4. Pacient s dýchacím prístrojom v Nílskej nemocnici.
  5. Externé konzultačné hodiny v rámci terénneho programu.
  6. Pacient novo vybavený dýchacím prístrojom môže opustiť nemocnicu.