Úžasný výlet do Tanzánie

Úžasný výlet do Tanzánie

Unavení, ale plní nespočetných dojmov a zážitkov – takí sa vrátili domov účastníci dvojtýždňovej skupinovej cesty po Tanzánii, ktorá sa uskutočnila v polovici júna. Osobité spomienky zostali napríklad na Služby Božie v odľahlej masajskej dedine, na dobrodružné jazdy autobusom, na rozmanitosť Božieho stvorenia v národom parku Serengeti, či na návštevu vo vzdelávacom centre Burega.

Mathias Rellstab, Misia na Níle, zodpovedný za komunikáciu

 

Medzi Masajmi

Skupina navštívila dve masajské komunity v regióne Arusha, v severnej Tanzánii. Účastníčka skupiny, Magdalene, informuje:

„Už jazda autobusom cez púšť, v malom priestore s ľuďmi tak rozdielnych kultúr, bola pre mňa zážitkom. Mohli sme spievať spoločne, a každý vo svojej reči, piesne ako: „Ó, Bože môj, keď vnímam s vďakou novou svet, ktorý stvorila raz Tvoja moc…“ Počas bohoslužieb bola kázeň v kiswahilčine prekladaná do masajského jazyka, angličtiny a nemčiny. Farár T., ktorý nás sprevádzal, nám vo svojej kázni pripomenul, že v nebi budeme všetci hovoriť jednou rečou.

 Pôsobivé bolo pre mňa aj to, ako sa Boh v ľuďoch zviditeľňuje: skrze ich srdečnú pohostinnosť, ale aj zmenou výrazu ich tváre. V porovnaní s tradičnými Masajmi, ktorých sme videli v meste, mi to prišlo až trochu desivé. Ako odlišne sme boli po príjazde autobusom privítaní pred masajským cirkevným zborom: s piesňou a tancom, s „Karibu sana“ (srdečné privítanie) a so vzdávaním vďaky Ježišovi, že k nim hostí priviedol v poriadku. Z očí týchto ľudí vyžarovala radosť a pokoj. Áno, Ježiš premieňa!  

Z Arushy sme pokračovali trojdňovým safari. Tu sme mohli, sprevádzaní Božím pokojom, pozorovať a užívať si nádherné stvorenie. Bolo pre mňa úžasné vidieť, ako Boh každé zviera postavil na svoje miesto. Často neboli viditeľné na prvý pohľad, pretože ich farba splýva s krajinou.“

 

Návštevy projektu v Kigome

Po dvojdňovej jazde autobusom s množstvom piesku a prachu, dorazila skupina do Kigomy, kde navštívili poľnohospodárske vzdelávacie centrum Burega a školu pre deti utečencov z Konga.

V centre Burega sa učia mladé ženy a muži, ako môžu pestovať lokálne rastliny (napr. moringa) s dobrým výnosom a udržateľným spôsobom. Vyučovanie sa riadi metódou „Farming God´s Way“, ktorá si vyžaduje celkom jednoduché prostriedky. Mladé ženy a muži, ktorí sa vzdelávajú v centre Burega, z rôznych dôvodov nemajú riadne ukončené školské vzdelávanie. Kvôli tomu majú v Tanzánii len veľmi malé šance uniknúť zo života v chudobe. Centrum Burega im práve v tomto ponúka východisko.

Jedným z duchovných princípov, ktoré sú okrem odborného know-how súčasťou programu „Farming God´s Way“, je takzvaná Božia dostatočnosť. Nemecký misionár Klaus F., ktorý dva roky žije so svojom rodinou v Tanzánii, to vysvetľuje napríklad veršom z evanjelia Matúša 6,26: „Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni?“ – veríš, že Boh ti dá všetko, čo potrebuješ, a že to, čo ti dá, bude stačiť?

 

„Svedectvá boli tak pôsobivé!“

Cestu do centra Burega nachádzajú mladé ženy a muži väčšinou vďaka ústnemu podaniu. Jedna účastníčka výletu o tom napísala: „Stále znova na mňa veľmi pôsobili svedectvá učňov, keď všetci hovorili, ako na životoch iných mohli uvidieť zmeny. Preto sa teraz sami chcú vzdelávať a neskôr tieto praktické a biblické poznatky dávať ďalším. Namiesto toho, aby si ich nechávali pre seba – ako je, žiaľ, v Tanzánii bežné.“

Jednou z úloh týchto ciest je ukázať, že pomoc pre ľudí v Afrike musí byť dobre premyslená a prispôsobená lokálnym podmienkam. V opačnom prípade sa môže rýchlo rozvinúť nezdravá závislosť. O tom hovorí správa ďalšej účastníčky výletu: „Mohli sme spoznať, že pomôcť obyvateľom tejto krajiny je všetko možné, len nie jednoduché. Tu v centre Burega a priľahlej škole sme videli, ako vyzerá trvalo udržateľná pomoc. Čo sa tam ponúka, je úžasné.“

Pre tých, ktorých tieto správy nadchli: ďalšia cesta do Tanzánie sa už pripravuje!

 

Najbližšie cesty do projektov

Tento rok nás čaká ešte cesta do Etiópie počas Vianoc a Nového roku.
Pre rok 2024 je od 14. do 25. apríla naplánovaná cesta do Egypta so zastávkami: Káhira, Luxor a Naqada.
A v septembri 2024 by sa mala konať znova cesta do Tanzánie.

Viac informácií nájdete na švajčiarskej webovej stránke:
https://www.mn-international.org/Unsere-Angebote/Erleben/Gruppenreisen