Svetlo nádeje v Etiópii

Svetlo nádeje v Etiópii

Po dlhej, nútenej pauze kvôli covidu, sa začiatkom októbra opäť rozbehlo vzdelávanie učňov v centre Misrach v Addis Abebe. Mladí muži a ženy, ktorí sa v tomto centre vzdelávajú ako optici, stolári alebo krajčírky, majú za sebou náročný čas: šesť mesiacov sa museli pretĺkať životom bez toho, aby smeli ísť do svojej obvyklej práce. Okrem toho, kvôli koronakríze veľmi stúpli životné náklady. Tých najchudobnejších učňov sme podporovali potravinovými balíčkami, aby sme im trochu pomohli zmierniť ich biedu.

 

Prečo sa stolársky učeň nevrátil

Takmer všetci učni, z ktorých niektorí pochádzajú zďaleka, boli od prvého vyučovacieho dňa späť v centre Misrach, aby pokračovali vo svojom vzdelávaní. Našim aktuálnym cieľom je ukončiť začaté vzdelávanie do konca roka. Nálada je dobrá, ako nás informoval stolársky majster Viktor Penner, ktorý je aj s rodinou v Etiópii na dlhodobom pracovnom pobyte. Jeden z jeho najlepších učňov sa však nevrátil: nepočujúci mladý muž našiel uprostred koronakrízy, a ešte aj bez ukončeného vzdelania, pracovné miesto u holandského podnikateľa, ktorý v meste Debre vyrába vysoko hodnotný nábytok. Očividne ho presvedčil svojimi vedomosťami a zručnosťami, ktoré stihol doteraz nadobudnúť! Kontakt, ktorý vznikol medzi centrom Misrach a nábytkárskou firmou, by mohol otvoriť ďalšie dvere.

 

Do Etiópie dorazila stolárska príručka

Ešte počas koronakrízy dorazili do centra Misrach prvé exempláre učebnice “Odborné znalosti v spracovaní dreva”. Učebnica je v amharčine – v najdôležitejšom úradnom jazyku multietnického štátu s viac ako 100 miliónmi obyvateľov. Dielo s viac ako 600 stranami bude plniť dôležitú úlohu v stolárskom vzdelávaní, keďže doteraz v tejto oblasti chýbala odborná učebnica, ktorá by praktické vyučovanie doplnila fundovanými teoretickými znalosťami. O náročný preklad sa postaral v priebehu dvoch rokov angažovaný tím odborníkov. Nakladateľstvo Europa – Lehrmittel, vydavateľ nemeckej verzie, láskavo sprístupnil licenciu. Kniha je k dispozícii aj ďalším vzdelávacím centrám v Etiópii, ktoré prejavia záujem.

 

Úsporné opatrenia namiesto rozširovania

Napriek tejto potešujúcej novinke sme sa museli vyrovnávať aj s ťažkými témami. Tím centra Misrach vypracoval pre nasledujúce roky celý zoznam opatrení pre zvyšovanie kvality vzdelávania. Ale koronakríza urobila veľký škrt v rozpočte: namiesto expanzie sú kvôli veľkej strate príjmov a navýšeným nákladom z dôvodu dlhotrvajúceho lockdownu potrebné úsporné opatrenia. “To sa nezaobíde bez plačúceho srdca,” hovorí Ursula Fischer, miestna koordinátorka projektov Misie na Níle v Etiópii. “Musíme zvažovať aj úplne základné veci, ako napr. raňajky pre učňov, ktorí často prichádzajú do práce hladní.”

Nie je samozrejmosťou, že vzdelávanie v centre Misrach môže pokračovať: len vďaka veľkorysým darcom bolo možné pokryť finančné medzery, ktoré doteraz v súvislosti s koronou vznikli. Za normálnych okolností sa centrum Misrach až do výšky ca. 80% nákladov financuje samé – prostredníctvom predaja tu vyrobených produktov.