Stánok Misie na Níle v Kežmarku

Stánok Misie na Níle v Kežmarku

3. júla pripravila Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v Kežmarku Evanjelický deň 2022. Okrem slávnostných Služieb Božích v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku, mohli tu ľudia natrafiť aj na Misiu na Níle. V jej stánku (pod vedením Marcelky Sabovej a Evky Kolesárovej) si mohli záujemci kúpiť výrobky z Afriky a dozvedieť sa viac o tejto misijnej spoločnosti. Taká malá inšpirácia, ako podporiť činnosť Misie na Níle na Slovensku 🙂