Pomoc pre Ukrajinu

Pomoc pre Ukrajinu

Milí bratia a sestry, milí priatelia Misie na Níle,

pred časom sme Vás na našej webovej stránke informovali o finančnej zbierke pre vojnou skúšanú Ukrajinu. Nateraz túto zbierku zastavujeme a zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Veľmi si vážime každý finančný dar! Vyzbierané finančné prostriedky v hodnote 719 eur poskytneme nasledujúcemu projektu:

 

Koncepcia projektu cielenej pomoci rodinám s deťmi
z miest Buča a Gostomeľ v regióne Kyjev

Začiatok vojny Ruska proti Ukrajine priniesol obyvateľom a všetkým civilistom Ukrajiny veľa zármutku a psychickej katastrofy. V dôsledku rozsiahlej invázie a okupácie väčšiny územia Kyjeva nepriateľom, bolo zničených veľa obývaných domov v každej osade, kde prebiehali nepriateľské akcie, boje, streľby.

Rodiny, ktorých domy boli poškodené a následne neobývateľné, zostali dočasne bez domova. Mnohí prišli tiež o celý svoj majetok. Tieto rodiny sa snažia svojpomocne prerobiť zničené budovy na dočasný úkryt, aby nemuseli čakať na pomoc od centrálnych a miestnych orgánov, pretože počas stanného práva majú prednosť vojenské potreby.

Potreba pomoci pre postihnuté rodiny, najmä tie s maloletými deťmi, je veľmi naliehavá.
Základnou potrebou je renovácia bývania a tiež základné veci pre život, vrátane oblečenia a stravy, a to najmä pre deti.

Naším cieľom je získať pre takéto rodiny pomoc vo výške 300 eur na rodinu, vďaka čomu bude možné nakúpiť aspoň minimum potrebných vecí na podporu maloletých detí, prípadne nakúpiť minimum stavebného materiálu na „zaplátanie dier“ v poškodenom dome. Predpokladané finančné náklady vo výške 10 000 eur pomôžu podporiť viac ako 30 postihnutých rodín, čo je viac ako 100 ľudí.

 

Na realizáciu projektu potrebujeme:
– finančné prostriedky pre financovanie účelovej pomoci rodinám a nákup pohonných hmôt do auta
– ľudské zdroje – 2 dobrovoľníci

 

Realizátor projektu a zodpovedná osoba Ukrajina:
Pravoslávna cirkev Ukrajiny, zodpovedný kňaz Bohdan Tymoshenko
Telefonický kontakt : +380504142025
E-mailový kontakt : hram_dymytria@ukr.net

Slovenská republika:
Vojenská podporná nadácia, správca Ing. Milan Gajdoš
Telefonický kontakt: +421915291168
E-mailový kontakt: vojenskanadacia@gmail.com
Koordinátor celého projektu – Oleg Velychko
Telefonický kontakt: +421908126194
E-mailový kontakt: olegtsn@gmail.com