Slovenská účasť na Misijnej konferencii 2022 vo Švajčiarsku

Slovenská účasť na Misijnej konferencii 2022 vo Švajčiarsku

Máte radi konferencie? Zúčastňujete sa ich často? Účasť na nich môže byť buď strateným časom alebo prínosom. Jednou z tých, ktoré boli určite prínosom pre náš život, bola konferencia Misie na Níle, ktorá sa konala na prelome júna a júla v Guetli, v priestoroch Švajčiarskej misie viery blízko Zurichu.

Počas troch dní sme si vypočuli rôzne svedectvá, prednášky a informácie o misijných projektoch v Egypte, Sudáne, Etiópii, Tanzánii a v Kongu. Prednášajúci nás slovom i obrazom previedli miestami, kde táto misijná organizácia pôsobí.

Konferencia mala tému “Pripravení?”. Hostia popretkávali svoje prezentácie nielen autentickými príbehmi a obrázkami, ale aj Božím slovom a svedectvami o pripravenosti pomáhať, milovať, odpúšťať a deliť sa aj z mála. Africkí hostia majú množstvo osobných skúseností z prostredia, v ktorom slúžia, pomáhajú a zdieľajú svoje životy s miestnymi obyvateľmi. Podelili sa s nami o svoje radosti, výzvy a každodenné starosti.

Novinkou tohtoročnej konferencie bol sponzorský beh, ktorý usporiadatelia pripravili ako možnú formu podpory misijnej práce. Účastníci konferencie, ktorí mali túžbu takouto formou podporiť prácu MN – a pritom ani nemuseli byť trénovaní športovci – si našli sponzorov spomedzi ostatných účastníkov konferencie alebo priateľov misie. Tí sa zaviazali za každé odbehnuté kolo prispieť určitou sumou na účet MN. Bežali malí aj veľkí, starí aj mladí, Európania aj Afričania, trénovaní aj netrénovaní. Spoločne touto milou a zdraviu prospešnou aktivitou “vyšportovali” za 30 minút cca 35.000 eur.

Čas strávený na konferencii v spoločnosti priateľov a spolupracovníkov MN bol pre nás obohatením, požehnaním, priestorom na stretnutia so starými priateľmi a príležitosťou na vytvorenie nových vzťahov. Ak máte záujem, na ďalšiu konferenciu ste srdečne pozvaní. Informácie o jej konaní sa objavia včas na švajčiarskej webovej stránke.

Radomír a Ľubica Vařákovci a Olga Müller

 

Popis k obrázkom:

  1. Výročná konferencia Misie na Níle vo Švajčiarsku
  2. Radomír Vařák a Olga Müller na konferencii
  3. Zľava doprava: R. a Ľ. Vařákovci, Tewodros Zewde (Etiópia), Olga Müller, Tameru Mengesha (Etiópia)
  4. Magdalene Seiler, Dr. Emad (Egypt), R. a Ľ. Vařákovci, Olga Müller
  5. Olga Müller, R. Vařák, farár Kipimo (Tanzánia), Michael Böttiger (Švajčiarska centrála)
  6. Rodina Pennerových (8 rokov pôsobili v Etiópii)
  7. Sponzorský beh úplne bez obmedzení – bežal každý, kto chcel a mohol, niektorým v účasti nezabránilo ani to, že behať vlastne nedokážu 🙂