Sanitka pre kliniku Walga

Sanitka pre kliniku Walga

Lekárska pomoc na etiópskom vidieku

Klinika Walga od roku 1986 zabezpečuje základnú lekársku starostlivosť pre oblasť s viac než 25.000 obyvateľmi. Vďaka jej dobrej povesti ju vyhľadávajú aj mnohí chorí alebo zranení zo susedných regiónov, takže skutočná spádová oblasť je oveľa väčšia. K najčastejším ochoreniam patrí zápal pľúc a iné infekcie dýchacích ciest, napadnutie parazitmi, poruchy trávenia a malária. V roku 2019 napočítala klinika Walga takmer 37.000 pacientov.

 

Len jednoduché zákroky

Ako centrum základnej lekárskej starostlivosti nemôže klinika Walga vykonávať žiadne operácie. Preto musí byť ročne okolo 450 pacientov – zhruba jeden až dvaja denne – odporučených do jednej z priľahlých nemocníc. Napríklad nastávajúce matky na cisársky rez alebo úrazy vyžadujúce operáciu. Jazda trvá zhruba 45 minút až hodinou a pol – podľa aktuálneho stavu cesty. Mnohí pacienti pri tom už majú za sebou dlhú cestu, aby sa dostali na kliniku Walga.

 

Prečo vlastná sanitka?

V Etiópii sa musia chorí a zranení vo väčšine prípadov sami postarať o transport do nemocnice. Štát má k dispozícii len veľmi obmedzený počet sanitiek. Pre väčšinu núdzových situácií, ktoré sa na klinike Walga vyskytnú, sanitka k dispozícii nie je. Ak sa pacientka alebo pacient nemôže sám postarať o transport, prevezme to spravidla pracovník kliniky. Land Cruiser, ktorý sa na to používa, je však už značne opotrebovaný, nie vždy je k dispozícii a nie je špeciálne vybavený na transport chorých.

 

Do prevádzky v roku 2021

Kúpa a dovoz sanitného vozidla bude stáť okolo 45.000 EUR. Momentálne to vyzerá, že si ho budeme môcť objednať v prvej polovici roka 2021.