Dobré správy z Afriky

Dobré správy z Afriky

Pre Misiu na Níle to bol bolestivý krok: s rozmáhajúcou sa pandémiou museli aj v Afrike, v priebehu marca a apríla 2020, mnohé zariadenia úplne alebo čiastočne obmedziť svoju činnosť – na neurčitý čas.

 

Spolupracovníci v Chartúme (Sudán) s ťažkým srdcom zatvorili brány kliniky Abu Rof. V Bukavu (DR Kongo) musel náš vedúci projektu poslať domov traumatizované ženy z rehabilitačného centra a učni nemohli viac pokračovať vo vzdelávaní. Prerušilo sa aj vyučovanie v centre Misrach v Addis Abebe (Etiópia), zatiaľ čo výrobné oddelenie môže naďalej pracovať s určitými obmedzeniami.

 

Pomalý návrat k normálu

Situácia okolo korony je stále neistá, ale medzičasom sa objavujú aj potešujúce správy: od polovice júla je opäť otvorená klinika Abu Rof. Takže vnútorní utečenci, ktorí tvoria hlavnú časť pacientov kliniky, majú opäť k dispozícii nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť. Z dôvodu dlhého prerušenia, zapríčineného koronou, sa spolupracovníci vzdali letnej pauzy.

Z Konga sme dostali správu, že v polovici augusta sa mohlo opäť rozbehnúť aspoň vyučovanie v centre Panzi. Vďaka tomu môžu budúci stolári a krajčírky pokračovať vo svojom vzdelávaní a dokončiť ho.

Tešíme sa z tohto pozitívneho vývoja a dúfame, že aj vzdelávacie centrum Misrach v Addis Abebe bude môcť čoskoro začať pracovať vo svojom obvyklom režime.

Ešte raz chceme poďakovať všetkým modlitebníkom a darcom za obrovskú podporu, ktorej sa nám v týchto náročných časoch dostáva.