Prednáškové turné po Slovensku

Prednáškové turné po Slovensku

Misia na Níle pripravila prednáškové turné po Slovensku, ak máte záujem a vzdialenosť Vám to dovolí, príďte sa pozrieť. Naším hosťom je Magdalene Seiler, ktorá pracuje 15 rokov v Egypte v Nílskej nemocnici ako ošetrovateľka a misionárka. 

S prezentáciami začíname v pondelok 12.9.2022. Ste srdečne pozvaní!

 

12.9. 2022  CZ ECAV PLIEŠOVCE

Miesto: Remeselný dom

Čas: 16:30

Kontakt: Mgr. Katka Zaťková, 0918  828 365

Adresa: Jilemnického 359/10, 962 63 Pliešovce

 

13.9. 2022  CZ ECAV LESENICE 

Miesto: Stacionár

Čas: 10:00

Kontakt: Mgr. Soňa Pichnarčíková, 0918 570 044, 0904 622 591

Adresa: Malá Čalomija 78, 991 08 Lesenice

 

14.9. 2022  CZ LUČENEC

Miesto: Stredná zdravotná škola Lučenec

Čas: dopoludnia

Miesto: Zborový dom

Čas: 17:00

Adresa: Komenského 16, Lučenec

Kontakt: Mgr. Mária Hroboňová,+421 47 432 63 75, +421 918 828 349

 

15.9. 2022  CZ ECAV ZVOLEN

Miesto: Evanjelický kostol

Čas: 15:00

Kontakt: Mgr. Ján Mojžiš, +045 533 53 02

Adresa: Nám. SNP 11/17, 960 01 Zvolen

 

16.9. 2022  CZ ECAV VYŠNÁ SLANÁ

Miesto: ZŠ Vyšná Slaná – II.st.

Čas: 9:30 – 11:00

Kontakt: Mgr. Karmen Želinská, +421 911 297 209

Adresa: Vyšná Slaná 185, 049 26

 

              JELŠAVA

Miesto: Denný stacionár pre seniorov

Čas: 13:30

Kontakt: Mgr. Ivan Bojna, +421 903 135 443

Adresa: Nám. SNP 488, 049 16 Jelšava

 

              CZ ECAV GEMERSKÁ POLOMA

Miesto: Zborový dom

Čas: 18:00

Kontakt: Mgr. Jana Kendžurová, +421 915 960 028

Adresa: Súľovská 77, 049 22 Gemerská Poloma

 

17.9. 2022  REFORMOVANÝ CIRKEVNÝ ZBOR SEČOVCE

Miesto: Reformovaný zborový dom

Čas: 18:00

Kontakt: Miroslav  Kovaľ, 0902 289 910

Adresa: Nám. Sv. Cyrila a Metoda 51, 078 01 Sečovce

 

Nedeľa – 18. 9. 2022  CZ ECAV OBIŠOVCE

Miesto: Evanjelický kostol

Čas: dopoludnia na sl. Božích, 30 – 45 min.

Kontakt: Mgr. Jaroslav Petro, 0902 277 898

Adresa: Obišovce 186

 

              CZ  ECAV KOŠICE TERASA

Miesto: Zborové priestory CZ Košice Terasa

Čas: 17:00

Kontakt: Mgr. Ján Matis, +421 911 158 322

Adresa: Mlynská 23, 040 01 Košice

 

19.9. 2022  CZ ECAV JANOV

Miesto: Obecný úrad (kultúrna sála)

Čas: 18:00

Kontakt: Mgr. Martin Chalupka, +051 77 259 25, 0918 828 369

Adresa: Svätoplukova 11, 080 01, Prešov

 

20.9. 2022  CZ ECAV PREŠOV   

Miesto: Evanjelická fara, SEŽ – Spoločenstvo evanjelických žien

Čas: 17:00

Kontakt: Mgr. Martin Chalupka, +051 77 259 25, 0918 828 369

Adresa: Svätoplukova 11, 080 01, Prešov

 

21.9. 2022  CZ ECAV BARDEJOV

Miesto: Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove

Čas: dopoludnia

Miesto: Auditórium

Čas: 17:00

Kontakt: Mgr. Evka Kolesárová, 0907 941 165

Adresa: Dlhý rad 1429/15, 085 01 Bardejov

 

22.9. 2022  CZ ECAV HANUŠOVCE nad TOPĽOU

Miesto: Škola   

Čas: 9:00

Miesto: Evanjelická fara – biblická hodina dospelých

Čas: 18:00

Kontakt: Mgr. Martin Škarupa, +421 904 126 937

Adresa: Kláštorná 64/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou