Pomoc pre mladé ženy v núdzi

Pomoc pre mladé ženy v núdzi

Annarös Schafroth, pôrodná asistentka na klinike Walga v Etiópii, mala už dlhší čas túžbu nejakým spôsobom pomôcť mladým ženám z regiónu, ktoré sa ocitli v núdzi. Pretože na kliniku opakovane prichádzali dievčatá,  ktoré neželane otehotneli a nevedeli ako ďalej. Niektoré z nich mali sotva 13 alebo 14 rokov.

 

Žiaľ, sexuálne zneužívanie, často aj v rámci príbuzenstva, je na etiópskom vidieku veľmi rozšírené. V niektorých prípadoch zohráva svoju úlohu aj ľahkovážnosť alebo nevedomosť. Tieto dievčatá alebo mladé ženy sú často svojou rodinou nútené k potratu alebo sú jednoducho vyhnané z domu. Práve toto ich trápenie sa dotýkalo Annarös. Ale čo urobiť?

 

Ťažkosti bez konca

Po mnohých modlitbách k nej prehovoril verš z 2. Mojžišovej 14,15: “Čo voláš ku mne? Povedz Izraelcom, aby sa pohli.” Pre Annarös to bolo ako usmernenie zhora: Teraz sa dajme do toho! Vypracovala prvý návrh projektu, boli zozbierané štatistické údaje, nakreslené plány. Podieľalo sa na tom mnoho pomocných rúk. V deň začatia stavby však susedia priniesli výhražný list – dôkaz toho, ako veľmi bolo treba za tento projekt bojovať. Aj s lokálnymi úradmi boli zrazu problémy. Avšak vtedajší administratívny vedúci kliniky Walga vynaložil všetky svoje sily, aby projektu pomohol. Nakoniec dokázal lokálny vyšší úrad presvedčiť. Tento boj sme vyhrali!

Ani počas fázy výstavby sme sa nevyhli ťažkostiam, napriek tomu sa mohlo 2. októbra 2018 konať posvätenie hotového projektu. O jeho využívanie spočiatku nebol veľký záujem. Keďže vznikla voľná kapacita, Annarös Schafroth sa spolu s etiópskou spolupracovníčkou Mulu prechodne starala o novorodené dvojčatá, ktoré za tragických okolností prišli o svoju matku.

Postupne, krok po kroku, sem prichádzalo stále viac mladých žien. Momentálne je obsadených všetkých päť miest.

 

Vzdelávanie na školách

Pobyt v útočisku Tsigereda môže trvať až do šesť mesiacov po pôrode. K dennému programu patrí vyučovanie na témy ako starostlivosť o dieťa, vedenie domácnosti a ručné práce, aby mladé ženy mohli neskôr viesť čo možno najsamostatnejší život. Obľúbené je aj spoločné spievanie a biblické vyučovanie. Našim cieľom je dosiahnuť u dievčat zmierenie s rodinou, čo sa zvyčajne aj podarí. Dôležitou súčasťou projektu Tsigereda sú aj letné kurzy pre dospievajúce dievčatá a tiež vyučovanie na školách v regióne – aby k neželanému tehotenstvu dochádzalo pokiaľ možno čo najmenej.

Pozrite si naše video z tohto projektu (v nemčine): Annarös Schafroth v ňom rozpráva príbeh 17-ročného dievčaťa Kemila, ktorú zneužil jej strýko. V projekte Tsigereda našla útočisko a opäť nachádza perspektívu pre svoj život.

 

 

Popis obrázkov:
1. Annarös Schafroth, iniciátorka projektu, so svojou spolupracovníčkou pri vyučovaní.
2. Vitaj medzi živými! Detičky odeté v štrikovanom oblečení, ktoré pripravili usilovné ruky vo Švajčiarsku, Nemecku alebo na Slovensku.
3. Veľmi dôležité v Etiópii: spoločné varenie a pitie kávy.
4. Útočište Tsigereda ponúka mladým ženám a ich deťom jednoduché, ale účelné a čisté ubytovanie.
5. Vonkajšie priestory umožňujú príjemný pobyt a zároveň pozývajú k záhradkárčeniu.