Opäť zbierame vianočné balíčky – pomôžete nám?

Opäť zbierame vianočné balíčky – pomôžete nám?

Ľudia trpiaci núdzou nie sú len v Afrike, aj vo Východnej Európe mnohým chýba to najnutnejšie. Preto podporujeme akciu „Vianočný balíček“, ktorú zastrešujú štyri humanitárne organizácie (Ostmission, AVC, HMK a Licht im Osten).

Pre nás každodenné veci, pre iných vzácnosť
Každý rok príde z celého Švajčiarska okolo 100 000 vianočný balíčkov s potravinami, potrebami pre domácnosť, hygienickými potrebami, a tiež hračkami. Počas vianočných sviatkov budú balíčky odovzdávané v deviatich krajinách (Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Moldavsko a iné) obzvlášť potrebným ľuďom, napr. chudobným dôchodcom alebo deťom v detských domovoch. Nevieme si ani predstaviť, akú radosť to vyvolá v obdarovaných.

Takto môžete pomôcť
Balíčky zbierame do 19. novembra 2022. Viac informácií o tejto akcii nájdete na švajčiarskych webových stránkach:

Wir sammeln wieder Weihnachtspäckli – helfen Sie mit?

Aktion Weihnachtspäckli

Zo Slovenska môžete túto akciu podporiť svojimi modlitbami. Srdečne ďakujeme!