Audio Biblia pre nevidiacich

Audio Biblia pre nevidiacich

Pre nevidiacich domácich spolupracovníkov v Centre Misrach (MC) je vždy špeciálnym zážitkom, keď ich navštívi sociálny tím MC. Pre nich to znamená: niekto sa o nás stará, nie sme zabudnutí. Zdieľanie a účasť na ich živote je pre nich pomocou.

 

V neposlednom rade ide aj o spoznávanie ich potrieb a ťažkostí, pretože mnohí žijú so svojimi rodinami na úrovni životného minima. Pre nich je hospodárska situácia v krajine, kde už dlhodobo pretrváva enormné zdražovanie, veľmi zložitá.

 

Počúvať Božie slovo v každom čase

Niektorí sa pri tejto príležitosti veľmi tešia aj z toho, že budú počuť príbeh z Biblie, pretože inak nemajú nikoho, kto by im predčítal. Počas posledných mesiacov boli vďaka súkromnej iniciatíve darované niektorým domácim pracovníkom testovacie audio Biblie. Ide o ľahko obsluhovateľné, robustné MP3 prehrávače s obzvlášť dlhou výdržou batérie, kde je nahratá kompletná Biblia v amharskom jazyku.

 

 

Medzi obdarovaných ľudí patrí aj Kibenesh. „Tak veľmi sa teším z Biblie – veľmi srdečne ďakujem!“ povedala, keď chytila do rúk audio Bibliu a hneď ju aj vyskúšala. Therese Ramseier, ktorá ju navštívila u nej doma, k tomu napísala: „Bolo pekné vidieť široký úsmev na tvári predtým vážnej a trpiacej ženy.“

Žiaľ, Kibenesh pred pár dňami náhle zomrela. V pevnej viere v Ježiša Krista bola pre ňu smrť rozlúčením s týmto svetom, ale zároveň príchodom do nebeského domova.

 

Pozitívny záver

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že obdarovaní si vedia s prístrojom dobre poradiť. A tiež sa veľmi tešia z toho, že smú kedykoľvek počúvať Božie slovo v jazyku, ktorý im je známy. Preto by sociálny tím MC rád daroval ďalšie audio Biblie. Žiaľ, doteraz používané MP3 prístroje nie sú viac dostupné, takže je potrebné posúdiť nový model.

 

Popis k obrázkom:

  1. Nevidiaci zamestnanec MC Alemayehu, ktorý odchádza do dôchodku, požiadal o Bibliu – na jeho prekvapenie dostal do daru audio Bibliu.
  2. Girma zo sociálneho tímu MC vysvetľuje nevidiacej Ayalnesh (vpravo je jej syn), ako ovládať MP3 prehrávač.
  3. Aj Ayen-Abeba sa veľmi teší, že pri viazaní kief môže odteraz počúvať Bibliu.