Obrázky z Nono

Obrázky z Nono

Prešli už takmer dve desaťročia od chvíle, kedy sme začali premýšľať o založení poľnohospodárskeho projektu v odľahlej oblasti Nono, v Etiópii. V roku 2004 sa táto práca dala do pohybu. Odvtedy sme okrem poľnohospodárskeho projektu vybudovali cesty, obnovili školy, podporili cirkevné zbory a otvorili sa detská škôlka – a to je len niekoľko príkladov.

 

Rozmery projektu sú pôsobivé: takmer 150 hektárov ornej pôdy, t.j. plocha 1 x 1,5 km. Momentálne ju obrába okolo 40 spolupracovníkov a veľkú časť z nej zaberá obilie a zelenina. Darí sa tu však aj ovociu ako sú banány, mango a citróny. K produktom Nono patrí aj chutný med.

 

Čistá voda a dostatok jedla

Zároveň je veľmi dôležité, aby sme na zlepšovaní životných podmienok ľudí v Nono pracovali komplexne. Vďaka 19 studniam, rozmiestneným po dedinách, má obyvateľstvo už dlhší čas prístup k čistej vode, a vďaka vylepšeným metódam pestovania už v regióne nehrozia obdobia hladu. Ešte pred 20 rokmi to vyzeralo celkom inak. Momentálne podporujeme v dedine Kembe, kde sa deti učia v zatuchnutých, pochmúrnych učebniach, výstavbu novej školy. Pretože dobré vzdelanie je jednou z najlepšie udržateľných investícií do spoločenského rozvoja.

 

Úžasný vývoj

V Nono nie je núdza na výzvy, či už ide o etnické napätie, pochybné požiadavky zo strany úradov alebo neochota mnohých roľníkov prijímať biologické poľnohospodárstvo, ktoré podporujeme. Keď sa ale obzrieme na začiatky tejto práce, môžeme len žasnúť nad tým, ako sa kedysi zaostalá oblasť, navštevovaná pravidelnými obdobiami hladu, rozvinula. Preto chceme spolu s obyvateľmi oblasti Nono naďalej pokračovať v ceste – v dôvere v Božiu vernosť, lebo bez nej by to nešlo.

 

Popis obrázkov:
1. Zdravá strava zo „záhrady vo vreci“ – metóda pre oblasti, kde je nedostatok úrodnej pôdy.
2. Kuchárky projektu Nono sa učia aj to, ako sa starať o domácu záhradu.
3. Plán rozsiahleho pozemku farmy Nono s očíslovanými poliami medzi bušou a lesom, nakreslil prezident MN Hermann Bösch.
4. Tradičný spôsob výroby múky, paprikového prášku a prášku artemisie (paliny).
5. Tímové stretnutie spolupracovníkov Nono s čerstvo pozbieranými banánmi.
6. Aj toto patrí k projektu Nono: V Kembe vzniká nová školská budova…
7. …aby sa deti mohli čoskoro učiť v lepších podmienkach.
8. Zber úrody v oblasti Nono je ešte stále spojený s množstvom ručnej práce…
9. …aj keď pre niektoré práce, ako mlátenie teffu, je k dispozícii strojová pomoc.
10. Zainteresovaní roľníci, tzv. modeloví farmári, pri práci v záhrade, ktorá slúži na sprostredkovanie vedomostí.
11. Tameru, vedúci prevádzky, ktorý dozerá na prírastky takmer stokusového stáda kráv.
12. Kto to urobí? Rozdelenie úloh medzi pracovníkmi. Týždeň má šesť pracovných dní.
13. V lesnej škôlke rastú stromčeky. Okrem iného sú poskytované roľníkom v okolí.
14. Solárne panely na strechách budov vyrábajú elektrinu pre osvetlenie, mobilné telefóny, atď.
15. Obaja mechanici potrebujú na údržbu a opravy strojov veľa improvizácie.