Eritrea

Eritrea

V Eritrei podporuje Misia na Níle od roku 1963 základnú školu Adi Quala. Škola je spojená s internátom, vďaka ktorému ju môžu navštevovať aj zdravotne postihnuté deti alebo deti z ťažkých rodinných pomerov. V triedach je málo miesta, a tak sa 3 deti delia o jednu lavicu. Vyučovanie prebieha v dvoch zmenách: dopoludnia a popoludní, aby mohlo čo najviac detí navštevovať školu. Pri hraní futbalu sa deti môžu prevetrať.

Koncom roku 2021 došlo k nečakanej zmene, školu prevzala vláda. Vďaka Božej milosti smie Misia na Níle s pomocou Evanjelickej luteránskej cirkvi Eritrei naďalej prevádzkovať školský internát a cirkevné priestory v areáli školy. Viac sa dozviete v článku: Celkom inak, ako sme plánovali