Celkom inak, ako sme plánovali

Celkom inak, ako sme plánovali

Na jeseň 2021, uprostred dlho plánovaných príprav na renováciu školy v Adi Quala (Eritrea), všetko zamiešala prekvapivá, šokujúca správa.

 

Evanjelická luteránska cirkev v Eritrei, ktorá ako náš miestny partner nesie zodpovednosť za školu, nás informovala, že vláda s okamžitou platnosťou preberá našu školu. Proti jednostrannému rozhodnutiu najvyššieho orgánu sa nedalo nijako zasiahnuť. Väčšinu učiteľov zo dňa na deň nahradil nový personál.

 

Diskusie priamo na mieste vyjasňujú situáciu

Po tejto šokujúcej správe Hermann Bösch, riaditeľ Misie na Níle, a Michael Böttiger, zodpovedný za sprevádzanie projektov vo Švajčiarsku, začali okamžite s plánovaním cesty do Eritrei, aby si s našim partnerom v priamom rozhovore ujasnili situáciu a ďalší vývoj. Víza nám boli schválené, takže začiatkom novembra sa mohla uskutočniť krátka návšteva.

V intenzívnych rozhovoroch v hlavnom meste Asmara sa podarilo získať prehľad situácie a navrhnúť stratégiu do budúcnosti. Ukázalo sa, že zoštátnené sú „len“ vyučovacie triedy a knižnica. Internát a cirkevné priestory, ktoré tvoria viac ako polovicu rozsiahleho areálu v Adi Quala, zostávajú v správe cirkvi.

To znamená, že internát, ktorý slúži obzvlášť deťom v núdzi ako sú siroty alebo deti so zdravotným znevýhodnením, zostane v prevádzke za doterajších podmienok. Aj cirkevná práca v Adi Quale so službami Božími, nedeľnou školou atď., bude fungovať naďalej. Evanjelický luteránsky cirkevný zbor sa na tomto mieste za posledné roky utešene rozrástol.

 

Náklady klesajú

Čo to znamená pre nás ako Misiu na Níle, predovšetkým v ohľade na peňažné dary, ktoré boli počas minulého roku vyzbierané na renováciu školy a internátu?

Keďže do diela, ktoré je teraz úplne mimo našu sféru pôsobenia, by nemali prúdiť žiadne finančné prostriedky, obnova tried a knižnice už nie je súčasťou renovácie. Naproti tomu, ako bolo plánované, mali by sa zrenovovať priestory internátu – spálne a spoločenské miestnosti, kuchyňa a toalety, ako aj priestory cirkevného zboru. Vďaka tomu sa rozpočet zredukuje zo 100 000 CHF (96 400 EUR) na niečo cez polovicu. To veľmi dobre koreluje s doteraz vyzbieranými financiami v celkovej výške zhruba 60 000 CHF (57 830 EUR).

To znamená, že vyzbierané dary budú účelne využité aj napriek zmenenej situácii. V prvom rade budú kompletne vymenené toalety na internáte, lebo tu je potreba opravy najnutnejšia. Práce by mali začať najrýchlejšie, ako to bude možné.

 

Bolestná rozlúčka

Vďaka odvážnym priekopníkom vznikla v 60. rokoch minulého storočia v Adi Quale  „Švajčiarska škola Misie na Níle“. Napriek na európske pomery neuveriteľne skromnej infraštruktúre, je táto škola až dodnes jednou z najlepších. Nie málo absolventov tejto školy dnes zastáva vedúce funkcie na politickej alebo hospodárskej úrovni. Teraz sa musíme so školou rozlúčiť a dôverovať, že to, čo sa tisícky žiakov na škole v Adi Quala naučili, bude aj naďalej prinášať požehnanie, ktoré bude k úžitku mnohým ľuďom v tejto zúfalo chudobnej krajine.

Smieme sa ale tešiť z toho, čo v Adi Quala zostáva: internát, v ktorom bývajú predovšetkým núdzne a zdravotne znevýhodnené deti, vďaka čomu môžu navštevovať školu, a živý cirkevný zbor, ktorý ponúka duchovný domov čoraz väčšiemu počtu ľudí. Tu chceme ako verný partner aj naďalej poskytovať svoju podporu. A ktovie, možno sa v budúcnosti otvoria nové dvere pre iné formy spolupráce.