Dávať je krajšie ako brať!

Dávať je krajšie ako brať!

V Tanzánii, šiestej najväčšej krajine Afriky, musí štvrtina obyvateľstva žiť z menej ako 20 EUR mesačne. Predovšetkým mladým ľuďom chýba perspektíva. V januári 2023 začalo päť mladých žien a mužov v centre Burega, v Kigome, poľnohospodárske vzdelávanie.

Mathias Rellstab, Misia na Níle, zodpovedný za komunikáciu
Klaus Fröse, dlhodobé nasadenie v Tanzánii

 

Chýbajúce perspektívy

Pre mladých, ktorí vypadnú zo školského systému napríklad pre neúspešnú postupovú skúšku, nie sú v Tanzánii takmer žiadne možnosti na absolvovanie ďalšieho vzdelávania. V regióne na západe krajiny, na hraniciach s Burundi a Kongom, je chudoba obzvlášť veľká. Vzdelávacie centrum Burega, ktoré bolo vybudované miestnym tímom pri Kigome na jazere Tanganika, sa od roku 2009 zameriava práve na túto chýbajúcu perspektívu.

Centrum Burega ponúka mládeži a mladým dospelým šancu opäť nájsť pôdu pod nohami. Naučia sa základy poľnohospodárstva a osvoja si remeselné zručnosti. Potom sa môžu samostatne postarať o živobytie – ako samostatní podnikatelia, s malým remeselným podnikom, alebo kombináciou oboch.

 

Prechodný domov

K tomu, aby sa to podarilo, nestačia len odborné znalosti. Niektorí učni prichádzajú z ťažkých rodinných pomerov. Centrum Burega preto nie je len miestom vzdelávania, ale zároveň aj prechodným domovom. Popri odbornom vzdelávaní patria k programu dňa aj spoločné pobožnosti a dušpastierska starostlivosť. Tak vytvára toto pracovné a životné spoločenstvo úrodnú pôdu, v ktorej môžu mladé ženy a muži nájsť posilnenie.

Po zvážení predchádzajúcich skúseností sa centrum Burega teraz zameriava na biologické metódy pestovania: „Farming God’s Way“. Kladie dôraz na manuálne obrábanie polí s jednoduchými, prehľadnými procesmi. Nevyžaduje orbu a vo veľkej miere sa spolieha na kompost. Pokiaľ je to možné, vyhýba sa drahým hybridným semenám, ktoré vedú k nezdravej závislosti.

 

Pravá sloboda

Vyučovanie s piatimi novými učňami začalo dobre. Klaus Fröse hovorí o svojich skúsenostiach:

„Pozeráme spolu videomateriál od Farming God’s Way v svahilčine, aby každý dobre porozumel. Potom sa rozprávame o danej téme, prehlbujeme ju a vymieňame si nápady. Na domácu úlohu si žiaci do svojich zošitov napíšu zhrnutie. Pri ďalšom vyučovaní sa k tomu ešte vrátime.

 Vždy je pre mňa veľmi povzbudzujúce, keď mladé ženy a muži pochopia hlbšiu centrálnu myšlienku, ktorá je obsiahnutá vo vzdelávaní, a dokážu ju sformulovať vlastnými slovami. Teraz hovoríme na vyučovaní o rizikách, keď sme príliš silno závislí na človeku namiesto na Bohu, a aké následky to môže priniesť. Žiaci objavujú v Biblii, že závislosť na Bohu prináša skutočnú slobodu.

 Atiya (meno zmenené), jeden z našich učňov, to vyjadril veľmi výstižne: Keď napríklad pomáham mojim núdznym susedom, keď im odovzdávam to, čím ma Boh požehnal, vtedy sa vyhnem nezdravému vzťahu závislosti. Môžem mojim susedom vysvetliť, že nie ja som darca dobrých vecí, ale Boh. Je predsa oveľa krajšie dávať ako brať.“

 

Keď sused predá svoje prasa

„Ďalšia lekcia bola o prinášaní desiatkov (alebo aj väčšieho podielu) zo žatvy do kostola, aby cirkev mohla pomáhať vdovám a sirotám. Lebo na rozdiel od Európy, tu neexistuje štátna záchranná sieť pre ľudí, ktorí sa dostali do chudoby bez vlastného pričinenia.

 Afeni (meno zmenené) zažila, ako ohromujúco Boh požehnáva dávanie! Z kukurice, ktorú zozbierala na svojom poli, priniesla väčšie množstvo ako dar pre cirkev. O niekoľko málo dní jej jeden sused ponúkol prasa. Keďže to pre nedostatok miesta nemohla prijať, sused prasa predal a daroval jej peniaze. Vďaka tomu si mohla kúpiť nevyhnutne potrebné veci.“

 

Sprevádzanie v rodnej obci

Po ročnom vyučení v centre Burega sa absolventi vracajú späť do svojho pôvodného bydliska a tam realizujú to, čo sa naučili. Klaus ich počas šiestich mesiacov pravidelne navštevuje a podporuje. Spoločne s tanzánijským tímom už teraz napäto očakáva, ako sa učňom v prichádzajúcom roku bude dariť využívať naučené princípy u nich doma. Prvé skúsenosti sú v každom prípade sľubné.

K cieľom projektu patrí aj to, aby si mladí ľudia svoje vedomosti nenechali iba pre seba, ale šírili ich aj vo svojom okolí.