Veľa svetla v tmavých chatrčiach

Veľa svetla v tmavých chatrčiach

V jednom z najchudobnejších a najnestabilnejších regiónov sveta, vo Východnom Kongu, je Centrum Panzi od roku 2002 miestom nádeje. Koncom septembra 2023 sme ako trojčlenný tím mali príležitosť toto Centrum navštíviť. To, čo sme videli, sa nás hlboko dotklo.

Alain Haudenschild, Lydia Lippuner, Hermann Bösch

 

V Centre Panzi sú vzdelávaní a podporovaní mladí ľudia, ktorí svoje detstvo strávili na ulici, aby sa z nich mohli stať nezávislí, kvalifikovaní odborníci, ktorí dokážu uživiť svoje rodiny. Chuť spolupracovníkov slúžiť ľuďom, ktorí sú im zverení, odovzdávať ďalej svoje vedomosti a lásku k blížnemu, je veľmi hmatateľná. Je úžasné, čo tu zvládajú so skromnou infraštruktúrou a jednoduchými prostriedkami. Môžeme len žasnúť nad tým, ako tu Boh pracuje.

 

Vplyv na spoločnosť

Obzvlášť sme sa tešili na návštevy u bývalých absolventov a absolventiek, ktorí vedú teraz svoje vlastné malé živnosti. Žasli sme, aké nádherné šaty vznikajú v týchto tesných a tmavých priestoroch – pod rukami ľudí, ktorí sú ešte vždy chudobní materiálne, ale naplnení Božou láskou. Všetci svedčili o tom, ako veľmi im tri roky v Centre Panzi pomohli rásť v odborných zručnostiach, ale aj vo viere. Toto celostné vzdelávanie spôsobuje, že mladí ľudia skutočne menia spoločnosť.

 

V tmavej chatrči sa deje niečo veľké

Napríklad Wabenga Mitamba: Krajčírka, ktorá len nedávno ukončila svoje vzdelávanie, žije so svojou matkou a bratom v malej chatrči s krivou hlinenou podlahou a nízkym stropom. Privítala nás rozžiarená, brala miery jednej zákazníčke, ktorá tam práve bola, značila si údaje na ceduľku a o chvíľu si zase sadla k šijaciemu stroju. Zákazníčka sa so záujmom pozerala na ňu – a aj na nás. Určite je to prvý raz, čo hostia z Európy zablúdili do skromnej chatrče. Avšak, tu sa dejú veľké veci: svojou prácou Mitamba významne prispieva k prežitiu svojej rodiny. Je totiž jediná s pravidelným príjmom – to je veta, ktorú počujeme takmer na každej návšteve. Wabenga popri tom obhospodaruje aj malú záhradku, v ktorej rastie fazuľa. Aj to sa naučila počas svojho vzdelávania, pretože všetci učni denne pomáhajú aj v poľnohospodárstve. Tak získavajú dodatočné vedomosti a súčasne prispievajú k chodu Centra.

 

Dva nové učňovské odbory

Pri našej návšteve boli v plnom prúde posledné prípravy na dva nové vzdelávacie odbory automechanik a murár. V porovnaní s doterajším vzdelávaním tu pribudne nový prvok: popri teoretickom a praktickom vyučovaní v Centre absolvujú učni aj prax v externých garážach a na externých stavbách. Takže vzdelávanie na duálnom princípe, ako to poznáme aj v európskych krajinách. Keďže podniky ťažia z práce učňov a platia za ňu, môžu sa tak generovať aj príjmy.

 

5 eur na deň

Zhruba 5 eur pokryje náklady na vzdelávanie jedného učňa na jeden deň. Centrum Panzi doteraz poskytlo viac ako 100 učňovských miest. Aby si mohlo ešte viac Konžanov zarobiť na živobytie solídnou prácou, pribudnú dva ďalšie učebné smery: automechanik a murár. Pomôžete nám s nákladmi, ktoré sú s týmto rozšírením spojené?