Sprevádzať traumatizovaných

Sprevádzať traumatizovaných

V Tanzánii sa v októbri 2022 konal dlho plánovaný kurz s témou: „Sprevádzanie traumatizovaných ľudí“. Zúčastnilo sa 38 žien a mužov z celej Tanzánie. Všetci sa angažujú v mierovej práci, z veľkej časti ako dobrovoľníci. Na tomto kurze sa učili, ako môžu byť nápomocní ľuďom, ktorí trpia v dôsledku traumy.

V Tanzánii, kde je mnoho utečencov zo susedných krajín ako je Kongo alebo Burundi, je potreba takéhoto sprevádzania veľmi veľká. Keďže školení profesionáli sú ťažko dostupní, je o to cennejšie, ak laickí pomocníci poznajú dôležité základy, na ktoré treba dbať pri zvládaní traumy. Pre účastníkov so zodpovedajúcim záujmom a schopnosťami je naplánovaný ďalší, nadstavbový kurz.

Niektorí darcovia poskytli dary cielene pre tento kurz, a tým podporili jeho uskutočnenie. Patrí im za to srdečná vďaka! Zo srdca ďakujeme aj všetkým, ktorí nám dávajú dary bez určenia ich použitia. To nám dáva potrebnú flexibilitu, aby sme mohli použiť peniaze tam, kde sú práve potrebné.