Sprevádzanie traumatizovaných ľudí

Sprevádzanie traumatizovaných ľudí

Keď sa pozrieme do Afriky, vidíme tam veľa trápenia: chudoba, choroby, hlad. Niektoré utrpenia sa však odhalia až pri hlbšom pohľade: duševné zranenia vyvolané násilím, vysídlením, stratou perspektívy. Aj takýmto ľuďom chceme ponúknuť pomoc.

 

V Tanzánii vzniká obrovská potreba sprevádzania ľudí, ktorí utrpeli traumu. Mnohí utečenci zo susedných krajín, z Konga a Burundi, žijú nie len v ťažkých podmienkach v utečeneckých táboroch, ale vlečú so sebou aj „batoh“ plný traumatických zážitkov, ktorý sami nedokážu uniesť. Odborne vyškolený personál, ktorý by dokázal poskytnúť pomoc, je tu sotva k dispozícii. Čo teda robiť?

 

Kurz na biblickom základe

V takýchto náročných podmienkach je školenie laických pomocníkov rozumnou investíciou. Dobrú pomoc okrem iného ponúka kurz „Sprevádzanie traumatizovaných ľudí“, ktorý vyvinuli Trauma Healing Institute Philadelphia (USA) a Wycliff. Pomáhajúci pracovníci sú vyškolení, aby spoločne s postihnutými hľadali cestu. Táto „cesta zvládnutia traumy“ začína reálnym vnímaním duševných zranení a prekonaním hanby. Ďalšie body vedú k tomu, aby sa bolesť priniesla pred Boha, aby sa nakoniec umožnilo odpustenie, a aby sa tak mohol začať proces vnútorného posilňovania.

Kurz aj so svojimi učebnicami a pracovnými zošitmi bazíruje na kresťanských hodnotách. Obsah a reč sú zvolené tak, aby sa ho mohli zúčastniť aj moslimovia, ktorí sú otvorení kresťanskej viere. Každá lekcia sprostredkuje, čo na jednej strane hovorí Božie slovo a na druhej strane, čo môže povedať k zmierneniu emocionálnych zranení psychológia. Je tu podrobne prediskutovaná aj jedna zo základných otázok, s ktorou sú konfrontovaní kresťania aj moslimovia: Ak je Boh milostivý, prečo potom musíme trpieť?

 

Uvádzací kurz na jeseň

Prvé školenie pre budúcich inštruktorov kurzu by sa malo konať na jeseň 2021 v Kigome. Program je možné rozšíriť aj do ďalších krajín. Plánovaný šesťdňový uvádzací kurz stojí na účastníka predbežne 250 EUR, vrátane nocľahu a stravy.

 

Chceli by ste tento nový spôsob pomoci podporiť? Tu nájdete potrebné informácie: Podporte nás.
Alebo nás kontaktujte.

Srdečná vďaka!