Situácia v Sudáne: aktualizácia

Situácia v Sudáne: aktualizácia

V Sudáne od polovice apríla bojujú medzi sebou štátne ozbrojené sily a polovojenské sily rýchleho nasadenia (RSF). Aj v hlavnom meste Chartúm prebiehajú prudké boje. Klinika Abu Rof, žiaľ, zostáva z týchto dôvodov naďalej zatvorená. Sudánci, ktorí utiekli do susedného Egypta, nachádzajú teraz pomoc v Nílskej nemocnici.

Mathias Rellstab, Misia na Níle, zodpovedný za komunikáciu

 

Päť miliónov utečencov

Podľa oficiálnych údajov z konca augusta muselo opustiť svoje domovy už viac ako päť miliónov ľudí, z toho tri milióny utiekli do susedných krajín Egypt, Južný Sudán, Čad a Etiópia. Počet civilných obetí sa uvádza na úrovni 5000, ale v skutočnosti ich môže byť oveľa viac. Humanitárna situácia v oblastiach zasiahnutých bojmi je katastrofálna. Ľudia trpia hladom a nie je tam dostupná prakticky žiadna lekárska starostlivosť.

 

Klinika zatvorená

Klinika Abu Rof, kde už desaťročia nachádzajú pomoc najchudobnejší z chudobných, je už päť mesiacov zatvorená. Pracovníci sa so svojimi rodinami presunuli do iných, bezpečnejších častí krajiny, niektorí do zahraničia. Administratívny vedúci kliniky a jeho manželka sa nachádzajú v Naqade (Egypt). Odtiaľ sú v kontakte s roztrúseným tímom kliniky a hľadajú spôsoby, ako poskytnúť spolupracovníkom peniaze a tak im zaistiť prežitie. Ceny potravín a ďalších tovarov dennej spotreby neustále rastú, preto je pre nich aktuálna situácia zložitá, ale napriek tomu sú – pokiaľ nám je známe – všetci v poriadku.

 

Pomoc pre utečencov v Nílskej nemocnici

Množstvo utečencov zo Sudánu sa usadilo aj v Naqade, kde sa nachádza Misiou na Níle podporovaná Nílska nemocnica. V súčasnosti sa rozbieha pilotný projekt „Podpora Sudáncov v Naqade“. Jeho ciedľom je, aby títo ťažko skúšaní ľudia dostali lekársku, psychologickú a duchovnú podporu. Nedávno bol liečený prvý pacient zo Sudánu. Tento 71-ročný muž, koptský kresťan, bol veľmi vďačný, že mu pri malom chirurgickom zákroku odstránili cystu z tváre. Pri rozhovore sa ukázalo, že sestra tohto muža kedysi pracovala na klinike Abu Rof, a on sám pred mnohými desaťročiami navštevoval škôlku, ktorá bola vtedy súčasťou kliniky.

 

Podpora pre nemocničný tím

Okrem udržiavania kontaktu so spolupracovníkmi v Sudáne, pomáha administratívny vedúci kliniky Abu Rof aj v Nílskej nemocnici. Pomáha pri terénnom programe, ktorý sa opäť naštartoval po nútenej prestávke, spôsobenej ochorením covid-19. Ďalšou vecou, ktorá mu leží na srdci, je povzbudzovanie spolupracovníkov svojím hudobným obdarovaním a kázaním slova.

 

Ako ďalej?

Keďže sú obe bojujúce strany podporované muníciou a financiami zo zahraničia, treba žiaľ počítať s dlhodobou krízou. Čo to bude znamenať pre obyvateľov Sudánu, ktorí už pred vojnou žili vo veľkej chudobe, si môžeme len ťažko predstaviť.

Znovuotvorenie kliniky Abu Rof teraz neprichádza do úvahy. Zamestnanci a pacienti by sa nemohli bezpečne dostať na kliniku, ani zásobenie liekmi sa nedá zaručiť. Samozrejme je naším cieľom, čo najskôr ako to bude možné, opäť obnoviť lekársku starostlivosť. Kým sa tak stane, spolupracovníci stále dostávajú svoj plat, aby sa mohli postarať o seba a svoje rodiny.

Ďakujeme všetkým priateľom Misie na Níle, ktorí zotrvávajú na modlitbách za túto kliniku, jej pracovníkov a ich rodiny, a za všetkých obyvateľov v tejto ťažko skúšanej krajine. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa rozhodli podporovať prácu Misie na Níle finančne.

Pozrite si krátku správu o dianí v Chartúme: Občianska vojna v Sudáne si vyžiadala mnoho obetí