Rok 2023 prináša zmeny

Rok 2023 prináša zmeny
Hermann Bösch
Hermann Bösch

Odstúpenie Markusa Fischera z postu riaditeľa Misie dáva impulz k prehodnoteniu organizácie a rozdelenia úloh v hlavnej kancelárii v Knonau. Aj v predstavenstve došlo k zmenám.
Hermann Bösch, Prezident združenia Mission am Nil

Po dlhšom procese kladenia otázok a premýšľania, sa Markus Fischer rozhodol na konci roka 2022 odstúpiť z funkcie. Markus k tomu napísal nasledovné:

„Po tom, čo moja manželka Rachel 30. júla 2022 zomrela, mi zrazu bolo jasné, že sa mnohé v mojom živote zmení a budem musieť urobiť zásadné rozhodnutia, ktoré ovplyvnia moju budúcnosť. A tak som si dlhší čas kládol pred Bohom a mojimi blízkymi otázku, či môžem v mojej situácii aj naďalej zostávať na poste riaditeľa misie. Počas tohto procesu som si uvedomil, že hoci by som sa aj naďalej rád naplno venoval misii, za daných okolností bude lepšie, keď z postu riaditeľa odstúpim.“

V mene predstavenstva chcem zo srdca poďakovať Markusovi za jeho veľké nasadenie v zodpovedných úlohách, ktoré v Misii na Níle plnil počas posledných 10 rokov. Predtým bol, rovnako zhruba 10 rokov, vedúcim administratívy. Sme veľmi vďační, že Markus bude naďalej pokračovať v práci pre MN v zmenenom rozsahu úloh.

Externý doprovod
Od 1. januára 2023 bude kancelária MN v Knonau vedená trojčlenným tímom, ktorý tvoria: Alexander Flisch, Michael Böttiger a Markus Fischer. V priebehu roka by sa k zmeneným podmienkam mali prispôsobiť štruktúry vedenia a rozdeľovanie úloh. Aj podpora projektov v Etiópii a Kongu, za ktorú bol doteraz zodpovedný Markus Fischer, sa musí nanovo preorganizovať.

Nadchádzajúce zmeny boli rozhodujúcim faktorom pri pohľade na organizačnú štruktúru MN vo Švajčiarsku – t.j. vo vedení a v predstavenstve – ako celku. Ide o to, rozpoznať aktuálne a budúce potreby a čo najlepšie ich pokryť. Tento proces, ktorý je vedený skúseným poradcom, začal v januári a bude pokračovať počas celého roku 2023.

 

Oskar Sager
Oskar Sager
Emanuel Lippuner
Emanuel Lippuner

Zmeny v predstavenstve
Pri príležitosti pravidelných volieb do predstavenstva v rámci valného zhromaždenia dňa 9. decembra 2022 sa Oskar Sager rozhodol z časových dôvodov znova nekandidovať. Aj jemu patrí veľká vďaka za angažovanosť za posledných takmer 8 rokov. Oskar sa bude naďalej angažovať pri sprevádzaní projektov v Etiópii. Je obzvlášť úzko spojený s Poľnohospodárskym projektom Nono, ktorý po vážnych nepokojoch na jeseň 2021 práve prechádza prestavbou.

Koncom roku 2022 Emanuel Lippuner ukončil svoje dlhoročné pôsobenie v rôznych funkciách pri podpore projektov priamo v Tanzánii. Počas posledných rokov sprevádzal Michaela Böttigera na mnohých cestách a bol mu cennou oporou. Emanuel teraz vidí, že je čas preorientovať sa na nové ciele. Obzvlášť dôležitá je pre neho podpora mladej generácie. Naďalej bude v predstavenstve MN pôsobiť ako prepojenie so Švajčiarskou misiou viery (SGM).

Sme závislí na Božej dobrote
Pri všetkých zmenách nechceme zabúdať na to, aby sme sa neustále orientovali na Boha a pripomínali si, že sme odkázaní na Jeho dobrotu a milosť. Chceme rozpoznávať cesty a úlohy, ktoré nám On pripravil. Špeciálne poďakovanie preto patrí aj všetkým priateľom MN, ktorý tento proces zmien nesú na modlitbách.