Radosť v Bukavu

Radosť v Bukavu

Po asi dvojmesačnej ceste po zemi a po mori, dorazil kontajner, ktorý v marci opustil Švajčiarsko, do Vzdelávacieho centra Pnazi v Bukavu (DR Kongo).

Mathias Rellstab, Misia na Níle, zodpovedný za komunikáciu

 

Vďaka tomu má Vzdelávacie centrum Panzi opäť materiál, aby mohli mladé ženy a muži, ktorí ukončili remeselné vzdelávanie, dostať štartovací kapitál. Krajčírky dostanú šliapací šijací stroj, stolári remeselné náradie. Popri tom obsahoval kontajner aj náradie pre nové vzdelávanie za automechanika a murára, ktoré budú ponúkané hneď, ako to bude možné.

 

Dlhá cesta

Východiskovým bodom viac než 15 000 km dlhej cesty bolo „Güetli“ v Rossau ZH. Vo februári tu usilovné ruky naplnili kontajner až po samý okraj šliapacími šijacími strojmi, náradím, šatstvom a ďalším potrebným materiálom. Akí vďační sme my aj naši priatelia v Kongu dobrovoľným pomocníkom, ktorí to umožnili. Po krátkej ceste na kamióne do Bazileja bol dopravený nákladným vlakom do Antverp. Odtiaľ pokračovala cesta na námornej lodi cez Suezský priplav do Mombasy v Keni. Po určitých ťažkostiach pri vyzdvihnutí kontajneru z prístavu mohol začať ďalší transport cez Tanzániu a Burundi do Východného Konga. Práve tento posledný úsek je spojený s mnohými nepredvídateľnými situáciami a nebezpečenstvami. Sme nesmierne vďační, že cenný náklad opäť dorazil do cieľa nepoškodený. Nech je Boh za to oslávený.

Krátka videonahrávka sprostredkúva dojmy pri vykladaní, pri ktorom pomáha aj vedúci centra – farár Kishibisha.

 

Nové perspektívy

Väčšinu priestoru v kontajneri zaberajú šliapacie šijacie stroje. Tieto stroje, často staršie viac než 100 rokov a vo Švajčiarsku starostlivo zrevidované, sú takmer nezničiteľné a fungujú bez elektrickej energie. To sú najlepšie predpoklady, aby v drsnom každodennom živote v Kongu dobre slúžili ešte ďalšie desaťročia. Po úspešnom ukončení trojročného vzdelávania dostane každá čerstvá krajčírka jeden šliapací šijací stroj, ktorý si vezme so sebou. Je to štartovací kapitál, aby si mohli vybudovať vlastné podnikanie. Ak pôjdu obchody dobre, môžu ženy uživiť nielen seba a svoje rodiny, ale dokonca zamestnať ďalšie spolupracovníčky a vychovať si vlastné učnice.

Okrem šliapacích šijacích strojov sa nachádzalo v kontajneri aj náradie pre stolárov, automechanikov, murárov, a tiež náradie potrebné do záhrady. Lebo práca v záhrade je v centre Panzi súčasťou každého vzdelávania. Na jednej strane to prispieva k sebestačnosti centra, na druhej strane dostanú učni dodatočné praktické zručnosti do života. Veľmi dbáme na to, aby sme vytvárali kvalitné a trvácne produkty. Také sa v danej lokalite, žiaľ, sotva nájdu.

S novými vzdelávacími odbormi pre automechanikov a murárov, ktoré budú čoskoro otvorené, bude mať v budúcnosti ešte viac mladých žien a mužov šancu na vytvorenie príjmu pre svoje živobytie. To je neoceniteľné v krajine ako Kongo, kde takmer neexistuje regulovaný pracovný trh.

 

Nová brožúra

Nová brožúra formátu A5 (zatiaľ len v nemčine) v krátkosti predstavuje prácu Vzdelávacieho centra Panzi. Tu si ju môžete stiahnuť: Panzi-Ausbildungszentrum-Bukavu.pdf

 

Popis k obrázkom:

  1. Každý šijací stroj je pred cestou do Konga starostlivo zrevidovaný dobrovoľnými odborníkmi.
  2. Aby šijacie stroje bezpečne dorazili do Konga, sú pred naložením do kontajnera starostlivo zabalené.
  3. Každý centimeter sa počíta: Lodný kontajner je až po strechu naplnený tovarom.
  4. Každý rok začne okolo 30 žien a mužov trojročné vzdelávanie za krajčírku alebo stolára.
  5. V stolárskej triede sa strieda praktické a teoretické vyučovanie.
  6. V Bukavu je vždy veľká radosť, keď dorazí cenný náklad a môžu ho vyložiť.