Návrhy projektov, ktoré môžete podporiť

Návrhy projektov, ktoré môžete podporiť

Chcete podporiť konkrétny projekt Misie na Níle?

V nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko návrhov, z ktorých si môžete vybrať.

 

Egypt
Nílska nemocnica
Z veľkej diaľky sem prichádzajú rodičia s deťmi, ktoré inde považovali za beznádejné prípady. Tím jednotky intenzívnej starostlivosti sa s láskou stará o svojich chránencov. Jeden deň v inkubátore s ventiláciou stojí 180 EUR.

Ošetrovateľský personál s predčasne narodenými deťmi.

 


Etiópia

Poľnohospodársky projekt Nono
Vďaka odborníkovi na poľnohospodárstvo je maloroľníkom v oblasti Nono umožnený komplexný rozvoj. Sumou 90 EUR podporíte jednu roľnícku rodinu zo školiteľského programu – prispejete jej na kúpu osiva, sadeníc a na investíciu do zavlažovania.

Vzdelávanie roľníkov.

Klinika Walga
Klinika Walga je zodpovedná za zdravotnú starostlivosť pre 25.000 ľudí. Sumou 45 EUR umožníte jeden zaistený pôrod s prítomnosťou vyučenej pôrodnej asistentky. Túto možnosť využije ročne okolo 900 žien.

Pôrodná asistentka s matkami.

Vzdelávacie centrum Misrach
Ženy a muži s telesným postihnutím sa vyučia remeslu (stolárstvo, krajčírstvo, optika, atď.). Vďaka tomu smú pocítiť, že majú hodnotu aj napriek postihnutiu. Po dvoch rokoch vzdelávania dostanú 450 EUR ako štartovací kapitál, aby si mohli založiť vlastnú existenciu.

Stolársky majster s učňami.

 


Demokratická republika Kongo

Vzdelávacie centrum Panzi
Možnosť zarábať si na svoje živobytie remeslom dáva ľuďom späť ich dôstojnosť a sebaúctu. Trojročné vzdelávanie pre krajčírku, vrátane stravy a šliapacieho šijacieho stroja, ktorý dostane ako darček pri absolvovaní, vyjde na 1900 EUR.

Radostné krajčírske učnice.

Rehabilitačné centrum Panzi
V centre Panzi dostanú 2 až 5 zneužitých a traumatizovaných žien pomoc a môžu sa po niekoľkomesačnej rehabilitácii opäť postarať o svoju rodinu. S darom 270 EUR doprajete jednej žene a jej deťom pobyt, stravu a dušpastiersku podporu v trvaní jedného mesiaca.

Nádej pre beznádejných.

 


Sudán

Klinika Abu Rof
Zo zhruba 18.000 konzultácií ročne je viac ako polovica detí a asi tretina žien. Takmer 35% detí trpí podvýživou alebo nesprávnou výživou. Klinika sa špecializuje na ich ošetrovanie. Sumou 90 EUR umožníte jednému dieťaťu opäť vyzdravieť.

Choré dieťa dostane pomoc.

 


Eritrea

Základná škola a internát Adi Quala
Z priestorových dôvodov sa polovica z 1100 detí učí doobeda a druhá polovica poobede. Deti s pohybovým postihnutím alebo zo zložitých rodinných pomerov majú možnosť bývať v internáte, vďaka čomu môžu navštevovať školu. Školská dochádzka pre jedno dieťa na jeden rok stojí 75 EUR.

Žiaci pri rannom nástupe.

 


Tanzánia

Školské centrum Kigoma
Deti utečencov z Konga tu nájdu vyučovanie od materskej školy až po maturitu. Dostanú solídny základ do života a spolu s tým aj nádej. Suma 235 EUR pokryje všetky náklady pre jedno dieťa na jeden rok.

Usilovní žiaci základnej školy.

Vzdelávacie centrum Burega
Vďaka sume 3120 EUR dostane mladý človek z ťažkých pomerov šancu, aby mohol navštevovať dvojročné poľnohospodárske vzdelávanie a aby mohol neskôr viesť samostatný život.

Praktické vyučovanie.

 


Tanzánia a DR Kongo

Seminárna práca
Kde žijú ľudia v ťažkých podmienkach, ako napríklad v utečeneckých táboroch, tam je potenciál ku konfliktom naozaj veľký. Náš tím sprostredkuje týmto ľuďom metódy vedúce k pokojnému spolunažívaniu a zmiereniu. Suma 725 EUR pokryje náklady na jeden trojdňový seminár s približne 200 účastníkmi.

Skupinová práca s farárom Tshibasu.

 

Ak máte záujem podporiť konkrétny projekt Misie na Níle, kontaktujte nás. Ďakujeme!