Kancelária Misie na Níle, n. o.

Kancelária Misie na Níle, n. o.

Zapojte sa do činnosti slovenskej pobočky

Zúčastnite sa misijnej práce na Slovensku napr. pomocou pri…

  • balení časopisov a brožúr
  • vybavovaní kancelárskych prác

 

Samozrejme, sú vítané aj vlastné nápady. V prípade záujmu nás kontaktujte.
Ďakujeme za každú ochotnú ruku!

Vďaka práci dobrovoľníkov môžeme udržať nízke administratívne náklady.