Správna rada Misie na Níle

Správna rada Misie na Níle

Zasadnutie Správnej rady Misie na Níle, n.o. 27.1.2020 na Súši, Stará Turá

Zľava doprava:
Eva Kolesárová – predsedníčka Správnej rady
Pavol Halža – bývalý riaditeľ a odchádzajúci predseda Správnej rady
Emanuel Lippuner – člen Správnej rady
Daniela Mikušová – riaditeľka Misie na Níle
Olga Müller – členka Správnej rady, administratívna pracovníčka