Konferencia Misie na Níle 2022

Konferencia Misie na Níle 2022

12. marca sa konala výročná Misijná konferencia Misie na Níle 2022 na tému: Pripravený!
Vďaka uvoľneniu pandemických opatrení sa uskutočnila prezenčne v Liptovskom Mikuláši.
Viac informácií nájdete v rubrike: Výročná konferencia Misie na Níle

Popis k obrázkom:

1. Riaditeľka slovenskej pobočky Misie na Níle: Daniela Mikušová
2. Príhovor bývalej riaditeľky Misie na Níle: Edith Lippunerová
3. Príhovor člena správnej rady: Emanuel Lippuner
4. Nový predseda správnej rady slovenskej pobočky: Radomír Vařák
5. – 6. Dlhoročná spolupracovníčka, bývala riaditeľka a predsedníčka správnej rady slovenskej pobočky: Eva Kolesárová
7. – 8. Spoločný kvíz
9. – 10. Hudobný program
11. -12. Pohľad do sály