Solídna práca v krehkom prostredí

Solídna práca v krehkom prostredí

A odrazu nič nebolo ako predtým: 15. apríla 2023 v Sudáne zo dňa na deň vypukla vojna, ktorá trvá dodnes. Na druhej strane v Etiópii pokračovala práca stabilne aj napriek politickému a hospodárskemu napätiu.

Mathias Rellstab, zodpovedný za komunikáciu  |  Doba čítania: 5 minút

 

Sudán: Pomoc pre utečencov

Klinika Abu Rof v Chartúme bola desiatky rokov miestom, kde nachádzali pomoc tí najchudobnejší z chudobných: vnútrozemskí utečenci, ktorí sa v ťažkých podmienkach usadili v okolí hlavného mesta. Kvôli prudkým bojom, ktoré zúria od apríla 2023, musí klinika zostať až do odvolania zatvorená. Pracovníci museli utiecť do iných častí krajiny. A pritom dopyt po zdravotnej starostlivosti by bol väčší ako kedykoľvek predtým. Preto je aj naďalej naším cieľom uviesť kliniku Abu Rof opäť do prevádzky, akonáhle to situácia v krajine dovolí.

Kým sa tak stane, budeme v rámci našich možností poskytovať podporu, aby sme aspoň trochu pomohli zmierniť utrpenie: Na jednej strane dostávajú pracovníci kliniky, ktorí utiekli do rôznych častí krajiny, aj naďalej svoju mzdu. Tak sa môžu postarať o seba, svoje rodiny a príbuzných. Na druhej strane sú Sudánci, ktorí utiekli do Egypta, bezplatne ošetrení v našej nemocnici. Jeden starší muž, moslim ako väčšina Sudáncov, po ošetrení povedal: „Neviem, ako dostatočne vyjadriť svoju vďačnosť. Nevedel by som, čo robiť, ak by nebola táto možnosť nájsť pomoc tu v Egypte.“

 

Egypt: Stúpajúci dopyt

Počet pacientov v nemocnici vlani prudko narástol. Vďaka tomu, že sa našli aj dodatoční lekári, mohla byť poskytovaná kvalitná zdravotná starostlivosť. Nájsť odborne kvalifikovaných a na človeka orientovaných spolupracovníkov je jednou z najväčších výziev, keďže v mestách ako Luxor alebo Káhira sa ponúkajú miesta s oveľa vyšším platom.

 

 

Prevádzka nemocnice si vyžaduje neustále investície. V roku 2023 bol zakúpený okrem iného nový anestéziologický prístroj, defibrilátory, ultrazvuk a nové postele. Bola dokončená moderná požiarna signalizácia a hasiaci systém. Do prevádzky bola uvedená nová sterilizačná miestnosť, ktorá bola cenovo výhodne umiestená v kontajneri na streche. Všetko toto bolo možné len vďaka darcom, ktorí túto prácu štedro podporujú.

Terénny program, ktorý zvyšuje povedomie obyvateľstva o zdravotných témach, bolo možné v uplynulom roku značne rozšíriť: V priemere sa konali tri až štyri podujatia za týždeň.  K najdôležitejším témam školení patrili šíriaca sa horúčka dengue, prevencia rakoviny prsníka a vzdelávanie k prevencii zmrzačenia pohlavných orgánov.

 

Etiópia: Nestabilná situácia, stabilné projekty

V Etiópii sa zvýšila politická a hospodárska neistota. To je neľahká situácia aj pre Centrum Misrach, ktoré značnú časť svojich príjmov získava z predaja tu vyrobených výrobkov. Vzdelávacie centrum v Addis Abebe však fungovalo výborne aj v roku 2023: len asi 20% z celkového rozpočtu 1 milión švajčiarskych frankov bolo treba pokryť zo Švajčiarska. A to v projekte, ktorý ponúka okolo 250 pracovných a vzdelávacích miest, a z ktorého nepriamo profitujú stovky ďalších ľudí. To nás udivuje.

V roku 2023 skončili svoju službu dve dlhoročné spolupracovníčky v Etiópii: Ursula Fischer a Therese Ramseier. Ich úlohy prevzali miestne spolupracovníčky a spolupracovníci. Zmeny prebehli aj na organizačnej úrovni: Po rozsiahlych prípravách boli Centrum Misrach a Zdravotné stredisko Walga prevedené pod miestnu mimovládnu organizáciu „Services along the Nile Ethiopia“ (SNE, Služby pozdĺž Nílu Etiópia). To dáva miestnemu vedeniu väčšiu zodpovednosť a tiež viac možností, ako rozvíjať projekty so zameraním na budúcnosť. Veľmi sa tešíme z tohto míľnika.

 

Tanzánia: Presvedčivý nový začiatok

V poľnohospodárskom vzdelávacom centre Burega v Kigome absolvovali tri ženy a dvaja muži novo štruktúrované vzdelávanie podľa komplexnej metódy „Farming God’s Way“ (Farmárčenie Božou cestou). Skúsenosti s pilotným ročníkom boli veľmi sľubné, a tak na jeseň 2023 začala vzdelávanie ďalšia trieda s 15 učňami.

 

 

Pokračujú tiež prípravy pre budovanie vidieckeho rozvojového programu. Ide o podporu ľudí v chudobných rybárskych dedinách prostredníctvom poľnohospodárskeho know-how, aby si mohli zlepšiť svoj príjem. Je dôležité vybrať si správnych kľúčových ľudí: komunitných starších ako prepojenie s obyvateľstvom, a tiež dedinčanov, ktorí majú potenciál nadobudnuté vedomosti samostatne uviesť do praxe a odovzdať ich ďalším.

 

Kongo: Každý má šancu!

Nové vzdelávacie odbory automechanik a murár vo vzdelávacom centre Panzi využívajú v Kongu takmer nepoznanú novinku: Učni strávia časť vzdelávania priamo v autoopravovniach alebo na stavbách, aby už počas vzdelávania získavali praktické skúsenosti. Žiaľ, vonkajšie okolnosti viedli k opätovnému odsunutiu týchto nových kurzov, začiatok musel byť presunutý z jesene 2023 na jar 2024.

 

 

Naďalej sú ponúkané osvedčené vzdelávacie odbory stolár a krajčír, triedy sú vždy plne obsadené. Zo 100 uchádzačov bolo prijatých 30, napr. 28-ročný Matik Kambala, ktorý sa učí krajčírskemu remeslu: „O centre Panzi som počul v mojom kostole. Najskôr som si myslel, že treba mať tie správne kontakty, aby sa tam človek dostal. Ale tak to nie je, každý má šancu a môže absolvovať vstupný test. Keď skončím, chcem sa vrátiť do svojej dediny. Zatiaľ tam nie sú takmer žiadni krajčíri, takže nebudem mať núdzu o zákazky.“