Modlitba

Modlitba

Neste našu prácu na modlitbách

Modlite sa sami alebo spoločne s ostatnými v jednej z našich modlitebných skupiniek. O námetoch k modlitbám – o potrebách, problémoch, či radostiach v našich projektoch – Vás budeme informovať cez mesačné modlitebné listy a pravidelné okružné listy od našich spolupracovníkov v Afrike. Ak si želáte dostávať modlitebné listy alebo vyhľadať modlitebnú skupinku, stiahnite si prihlášku k modlitebnej spolupráci, vyplňte ju a kontaktujte nás.

Naša práca v Afrike je závislá od modlitebnej podpory.
Ďakujeme všetkým, veľkým i malým, že sa aj takýmto spôsobom angažujete!