Tanzánia

Tanzánia

V Tanzánii prevádzkuje Misia na Níle od orku 2002 vzdelávacie centrum Burega. Tunajších maloroľníkov vzdeláva v oblastiach ako organické poľnohospodárstvo, chov zvierat alebo remeselné zručnosti (spracovanie kovu, dreva, krajčírstvo…).

Od roku 2002  prevádzkuje Misia na Níle v tejto krajine tiež vzdelávacie centrum Kigoma pre deti utečencov z Konga. Deťom ponúka vzdelanie od materskej škôlky až po maturitu, všetko podľa konžských školských osnov a vo francúzštine, aby sa neskôr mohli vrátiť do svojej vlasti. Angličtina a svahilčina sú vyučované ako doplnkové jazyky. Dostanú tu solídny základ do života a spolu s tým aj nádej.

Okrem toho Misia na Níle podporuje v tejto krajine od polovice 90-tych rokov seminárnu prácu zameranú na posilnenie mieru. Predovšetkým v utečeneckých táboroch je potenciál ku vzniku konfliktov naozaj veľký. Semináre sa snažia týmto ľuďom sprostredkovať metódy k pokojnému spolunažívaniu a zmiereniu.

V roku 2020 sa počas obdobia koronakrízy podarilo začať službu rozhlasového vysielania pre deti: “Nedeľná škola v tvojej izbe”, prostredníctvom rádia Joy v Kigome. Toto vysielanie bude prebiehať minimálne do konca roku 2021.