Ruka v ruke

Ruka v ruke

Vyskúšajte si prácu vo Švajčiarsku

Prázdninový týždeň s Misiou na Níle v ubytovacom zariadení „Güetli“ vo Švajčiarsku je vždy zameraný na konkrétny projekt v Afrike. Ak sa rozhodnete zúčastniť, dozviete sa informácie nielen o projekte, ale aj o krajine, v ktorej sa projekt nachádza. Budete sa môcť osobne zapojiť do misijnej práce a celkom prakticky pomôcť. Je to skvelá príležitosť pre každého, kto sa zaujíma o misijnú prácu. Zároveň načerpáte aj duchovne. Po celý čas bude praktická pomoc podopretá slovom Božím a modlitbami. Zároveň je to možnosť spoznať osobne misionárov a tiež pracovníkov misijného zariadenia v Güetli.

Tip: Aj deti a tínedžeri sú vítaní. Čaká na nich okrem možnosti pomáhať aj zaujímavý program v podobe kŕmenia zvierat či detskej besiedky.

Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás.